plakat Jerzego Pertka

Jerzy Pertek – „morski Sienkiewicz”

Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, hol

Wystawa przypominająca postać i twórczość jednego z najważniejszych polskich pisarzy-marynistów, Jerzego Pertka (1920-1989). Pertek napisał ponad 2 tysiące artykułów oraz 60 książek. Współpracował z wieloma czasopismami oraz redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, w którym opublikował kilkadziesiąt życiorysów ludzi morza. Najwięcej publikacji poświęcił historii polskiej marynarki w czasach II wojny światowej, do najbardziej znanych należą: „Wielkie dni małej floty”,  „Druga mała flota” i „Pod obcymi banderami”.

Po śmierci pisarza rodzina przekazała spuściznę Bibliotece Raczyńskich. Kolekcja zbierana przez Jerzego Pertka od wczesnej młodości liczy ok. 3800 książek i 870 woluminów specjalistycznych czasopism morskich. Najciekawszą część spuścizny stanowi korespondencja pisarza oraz kilka tysięcy fotografii, przedstawiających ludzi morza i okręty Polskiej Marynarki Wojennej w okresie II wojny światowej.

8 lipca przypada 30. rocznica śmierci Jerzego Pertka.

Przeskocz do treści