Najlepsze książki o Poznaniu 2019. Nominacje do nagrody im. Józefa Łukaszewicza

Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca postać dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcy pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście.

W tym roku nominowano na nagrody następujące książki

       
     

 

Jarosław Bączyk, Krzyż dla generała. Generałowie ze stoku poznańskiej Cytadeli (1831-1945). Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznań

Maciej Bukowski, Zmartwychwstanie. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań

Filip Czekała, Tomasz Mikszo, Pewuka. Cud nad Wartą. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Krzysztof Kurek, Teatr poznański w podróży (1870-1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań

Waldemar Łazuga, Portret rodziny z herbem we wnętrzu. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Maciej Michalski, Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Ks. Wojciech Mueller, Bohater wiary. Księdza Aleksandra Woźnego duszpasterski styl. Wydawnictwo Kontekst, Poznań

Jarosław Mulczyński, Życie artystyczne w Poznaniu w latach 1919-1939. Instytucje, salony, wystawy. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań

Atanazy Raczyński, Dziennik. Przeł., oprac. Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Piotr Świątkowski, Sprawa Floriana Kniotka. Vesper, Czerwonak.

Protokół

Przeskocz do treści