Warning: Undefined variable $background_color in /home/u317628/domains/bracz.edu.pl/public_html/wp-content/themes/francesca-child/remont-template.php on line 11
>
Warning: Undefined variable $content_style in /home/u317628/domains/bracz.edu.pl/public_html/wp-content/themes/francesca-child/remont-template.php on line 12
>

[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column][vc_column_text]

 

Założenia projektu:
„Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych” dotyczy modernizacji historycznego gmachu Biblioteki Raczyńskich, który ma powrócić do spełniania swej pierwotnej, bibliotecznej funkcji. W pomieszczeniach na I piętrze mają ponownie pojawić się książki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się też przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do swobodnego korzystania zeń przez osoby niepełnosprawne.

Poza modernizacją gmachu, przewidziano również konserwację cennych zbiorów bibliotecznych.
Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich. Wśród nich znalazł się pierwszy nowożytny atlas świata Theatrum orbis terrarum flamandzkiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa, zawierający zestaw map pogrupowanych regionami (wyd. Antwerpia 1595). Konserwacji będzie także poddany najcenniejszy w zbiorach Biblioteki Raczyńskich monumentalny, dziesięciotomowy atlas – Novus atlas absolutissimus (wyd. Amsterdam 1647-1658); zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map przedstawiających cały znany ówcześnie świat, stanowi unikat w skali krajowej.

Głównym celem projektu jest:
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące efekty:

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 1 szt.
Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 32 szt.
Liczba zakupionego trwałego wyposażenia 121
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem [osoby/rok] 47 180
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) [odwiedziny /rok] 30 000
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] 3
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1

Całkowita wartość projektu wynosi 20 639 047,69 zł, w tym dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich) 14 220 940,68 zł[/vc_column_text][/vc_column]