Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Biblioteka Raczyńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bracz.edu.pl/

Data publikacji: 1998-06-12

Data aktualizacji: 2023-06-15

Deklarację sporządzono na podstawie   samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej są umieszczone pliki pdf w wersji niedostępnej cyfrowo. Sukcesywnie będą one zamieniane na wersje dostępne.
 • Nie wszystkie pliki graficzne są opatrzone tekstami alternatywnymi. Sukcesywnie będą one dodawane.
 • W zakładce „Modernizacja budynku biblioteki” są galerie: „Pomieszczeń” i „Atlasów”, w których nie ma nawigacji za pomocą klawiatury, a jedynie przy pomocy myszki. Grafiki tam zamieszczone nie są opatrzone tekstami alternatywnymi.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia: 2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Bądkowski artur.badkowski@bracz.edu.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 88 58 955. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami

1. Biblioteka Raczyńskich, zabytkowy gmach, pl. Wolności 19

 • budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • przy wejściu od pl. Wolności oraz nad Salą nr 1 zainstalowano system TOTUPOINT.
 • najbardziej dogodne wejście przez bramę z kratą od placu Wolności (strona zachodnia), wejście bez progu do nowego budynku przez drzwi otwierane na przycisk potem na hol budynku zabytkowego. Nad tym wejściem jest zainstalowany system TOTUPOINT.
 • dotarcie na poziom parteru (gabinety Dyrekcji, Sekretariat, Sala nr1) tego budynku dla osób poruszających się na wózkach za pomocą poruszanych mechanicznie podestów usytuowanych przy schodach.
 • dotarcie na I piętro dla osób jw. za pomocą windy w nowym  budynku i mechanicznego podestu na I piętro przy Sali nr 5.
 • dotarcie na II piętro za pomocą windy w nowym budynku.

2. Biblioteka Raczyńskich, nowy gmach, Al. Marcinkowskiego 23

 • Stanowisko wypożyczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku: Wypożyczalnia I piętro, tel. 61 88 58 910. Nad wejściem do Wypożyczalni zainstalowany jest system TOTUPOINT.
 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Najbardziej dogodne wejście do budynku znajduje się na dziedzińcu, na tyłach zabytkowego gmachu – wejście od strony pl. Wolności 19 (należy wejść przez bramę, przejść do połączenia starego gmachu z nowym budynkiem – wejście znajduje się po prawej stronie), nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie na przycisk. Nad tym wejściem jest zainstalowany system TOTUPOINT.
 • W budynku znajduje się winda z systemem głośnomówiącym z napisami w alfabecie Braille’a.
 • Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na poziomie 0 przy szatni oraz na II piętrze. Przy toaletach na poziomie 0 przy szatni jest zainstalowany system TOTUPOINT.
 • Pozostałe dostosowania wewnątrz budynku:
  – plany tyflograficzne znajdują się przy wejściu od pl. Wolności, w Wypożyczalni na I piętrze oraz w przestrzeni Informatorium na II piętrze
  – system informacji głosowej i orientacji Step Hear znajduje się w Wypożyczalni na I piętrze przy  ladzie wypożyczalni dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
  – pętla indukcyjna znajduje się na II piętrze przy ladzie Informatorium
  – specjalistyczne urządzenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • W wypożyczalni na I piętrze przy stanowisku dla osób z niepełnosprawnością wzroku prowadzimy obsługę czytelników w zakresie wypożyczania książek z dużą czcionką, książek brajlowskich, filmów z audiodeskrypcją oraz nagrywamy książki mówione w formacie CZYTAK, DAISY i MP3. Udzielamy również pomocy przy obsłudze specjalistycznych urządzeń: stanowisk komputerowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, monitorów oraz klawiatury brajlowskiej, powiększalnika wideo Compact 7 HD, programu powiększającego ZoomText, przenośnego dotykowego wyświetlacza graficznego Dot View, drukarki brajlowskiej i Auto-lektora. W czytelni multimedialnej na II piętrze znajduje się powiększalnik z automatycznym czytnikiem My Reader.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Przed wejściem od Alei Marcinkowskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nad tym wejściem zainstalowany jest system TOTUPOINT.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

3. Filia Naramowicka dla dorosłych i dzieci, ul. Rubież 14a/37

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na parterze, posiada wejście bezprogowe, wewnątrz znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Wzdłuż chodnika przy ul. Rubież został wyznaczony pas parkingowy. Ogólnodostępne miejsca postojowe znajdują się w oddaleniu ok. 50 m od wejścia do filii.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.


4. Filia Wildecka dla dorosłych, ul. Hetmańska 91 (Galeria Green Point I piętro)

 • dostęp do filii dla osób z niepełnosprawnościami – schody ruchome, winda
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

5. Filia 2 dla dorosłych i dzieci, os. Oświecenia 59

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się na piętrze pawilonu. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępna winda z systemem głośnomówiącym, z napisami Braille’a. Wejście do filii jest bezprogowe.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Budynek otoczony jest przez osiedlowe parkingi. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się naprzeciw filii w odległości ok. 50 m. W oddaleniu ok. 100 m wyznaczone zostało miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

6. Filia 3 dla dorosłych, ul. Jackowskiego 30

 • Filia mieści się na parterze starej kamienicy, aby wejść, należy pokonać kilka stopni.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy szpitalu położniczym przy ul. Polnej lub przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

7. Filia 4 dla dorosłych, ul. Lodowa 4

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Najbardziej dogodne wejście do lokalu znajduje się na tyłach budynku. Przy głównych drzwiach wejściowych zamontowany został dzwonek, przywołany pracownik otwiera furtkę na podwórze. Na tyłach budynku znajduje się bezprogowe wejście, w pobliżu którego umieszczono ladę wypożyczeń  oraz windę z napisami w alfabecie Braille’a. Wejście główne do lokalu na poziomie parteru, posiada próg o wysokości 15 cm.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach usytuowana jest na piętrze.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

8. Filia 6 dla dorosłych i dzieci, ul. Tomickiego 14

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Do budynku prowadzą trzy szerokie schody z antypoślizgową nawierzchnią. Filia znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Niewielka powierzchnia nie pozwala na poruszanie się na wózku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

9. Filia 8 dla dorosłych, ul. Osinowa 14/16

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Filia mieści się na piętrze, budynek nie posiada windy, do placówki prowadzą dwubiegowe schody ażurowe.
 • Do filii można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

10. Filia 11 dla dorosłych, Chwaliszewo 17/23

 • Filia znajduje się na parterze, do budynku prowadzi betonowa pochylnia wyposażona w poręcze, przed wejściem do lokalu znajdują się dwa stopnie.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się po drugiej stronie ulicy, na chodniku w strefie czerwonej, ok. 200 m od wejścia do filii.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

11. Filia 11dz dla dzieci, Al. Marcinkowskiego 23

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do filii jest bezprogowe, na szklanych drzwiach zamontowany został system wzywania pomocy  Call Hear (aktywacja przyciskiem).
 • Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się w gmachu głównym na poziomie 0 przy szatni, należy przejść wejściem wewnętrznym prowadzącym z filii przez galerię Atanazego.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Przed wejściem od Alei Marcinkowskiego znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

12. Filia 12 dla dorosłych, ul. Arciszewskiego 27

 • Budynek niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody z poręczą. Filia dla dorosłych znajduje się na parterze, wewnątrz można poruszać się bez utrudnień.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

13. Filia 14 dla dorosłych i dzieci, os. Bolesława Chrobrego 117

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się w pawilonie Domu Kultury „Dąbrówka”. Do budynku prowadzą dwunastostopniowe schody. Wewnątrz do części dla dorosłych dojście bez barier. Dostęp do części dziecięcej jest utrudniony, ponieważ znajduje się na poziomie przyziemia, należy zejść schodami.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości ok. 80 m od wejścia głównego do budynku.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

14. Filia 15 dla dorosłych i dzieci, ul. Fabianowo 2

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na parterze, do wejścia prowadzi metalowa rampa wjazdowa wyposażona w poręcze. Wewnątrz znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Z boku budynku, przy wejściu na pocztę, znajduje się parking dla czytelników i klientów poczty.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

15. Filia 16 dla dorosłych i dzieci, ul. Muszkowska 1A

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia jest usytuowana na parterze, posiada wejście bezprogowe.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Na tyłach budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

16. Filia 20 dla dzieci, ul. Słowackiego 28

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się na parterze, posiada podjazd z ulicy dla wózków oraz wejście bezprogowe. W razie potrzeby istnieje możliwość otwarcia obu skrzydeł drzwi.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Oznaczone miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy, w pobliżu wejścia do biblioteki.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

17. Filia 22 dla dzieci, ul. Dmowskiego 37

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia jest usytuowana na piętrze. Do budynku prowadzi podjazd, w wejściu nie ma progu. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Oznaczone miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy, w pobliżu wejścia do budynku.
 • W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

18. Filia 23 dla dzieci, ul. Hetmańska 41

 • Wejście do biblioteki znajduje się na poziomie parteru, ma próg o wysokości ok. 15 cm oraz szeroki stopień ułatwiający wjazd wózkiem. Z uwagi na to, że lokal posiada dwie pary drzwi, które mogą utrudniać swobodne poruszanie na wózku, przy drzwiach zewnętrznych zainstalowano dzwonek. Istnieje możliwość przywołania pracownika, który przytrzyma drzwi. Niewielka powierzchnia filii w znaczący sposób ogranicza poruszanie się na wózku.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

19. Filia 26 dla dorosłych i dzieci, ul. Błękitna 1/7

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się na piętrze, budynek nie posiada windy.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe ogólnodostępne miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu wejścia do biblioteki.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

20. Filia 32 dla dzieci, os. Armii Krajowej 84

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Filia znajduje się w piwnicy bloku mieszkalnego. Do wejścia prowadzi kilkanaście schodów.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe ogólnodostępne miejsce parkingowe znajduje się przed blokiem, w pobliżu wejścia do biblioteki.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

21. Filia 35 dla dorosłych i dzieci, ul. Druskiennicka 32

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Filia mieści się przy Szkole Podstawowej nr 62 w nowym pawilonie, gdzie można poruszać się bez utrudnień. Wewnątrz znajduje się łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Do placówki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe ogólnodostępne miejsce parkingowe znajduje się przy bramie od ulicy Dukielskiej, w pobliżu wejścia do biblioteki.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

22. Filia 36 dla dorosłych i dzieci, ul. Gen. Stanisława Maczka 14

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Biblioteka usytuowana na tyłach pawilonu, prowadzą do niej bardzo wysokie schody. Filia znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Przy sąsiadującym bloku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

23. Filia 38 dla dorosłych i dzieci, ul. Świt 34/36

 • Lokal jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia jest usytuowana na piętrze pawilonu, w budynku znajduje się winda.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W odległości ok. 100 m od budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

24. Filia 39 dla dorosłych specjalizacja: sztuka, pl. Wolności 19

 • budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • przy wejściu od pl. Wolności zainstalowano system TOTUPOINT.
 • najbardziej dogodne wejście przez bramę z kratą od placu Wolności (strona zachodnia), wejście bez progu do nowego budynku przez drzwi otwierane na przycisk potem na hol budynku zabytkowego. Nad tym wejściem jest zainstalowany system TOTUPOINT.
 • filia jest usytuowana na I piętrze
 • dotarcie na I piętro dla osób jw. za pomocą windy w nowym  budynku oraz łącznika z podjazdem i mechanicznego podestu na I piętro przy Sali nr 5 (Czytelni Filii Sztuki)
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

25. Filia 42 dla dorosłych, os. Pod Lipami 108a

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście główne znajduje się na poziomie parteru, jest bezprogowe. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Filia mieści się na piętrze, po lokalu można poruszać się bez utrudnień.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono wzdłuż Alei Pod Lipami, w oddaleniu ok. 30 m od wejścia głównego do budynku.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

26. Filia 46 dziecięca ul. Arciszewskiego 27

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody z poręczą. Dostęp do części dziecięcej jest utrudniony, ponieważ filia znajduje się na poziomie przyziemia i aby do niej się dostać, należy zejść schodami.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

27. Filia 47 dla dorosłych, os. Przyjaźni 120 ODK „Słońce”

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na parterze pawilonu, posiada wejście bezprogowe, do budynku prowadzi betonowy podjazd. Niewielka powierzchnia biblioteki w znaczący sposób ogranicza poruszanie się na wózku.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

28. Filia 49 dla dzieci, os. Pod Lipami 108a

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście główne znajduje się na poziomie parteru, jest bezprogowe. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Filia mieści się na parterze, w lokalu można poruszać się bez utrudnień.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono wzdłuż Alei Pod Lipami, w oddaleniu ok. 30 m od wejścia głównego do budynku.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

29. Filia 50 dla dorosłych, os. Kosmonautów 118 ODK „Orbita”

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się na piętrze pawilonu, w budynku znajduje się winda. Na parterze przy wejściu głównym znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono przy ulicy ok. 30 m od budynku. Ogólnodostępny parking znajduje się bezpośrednio przy budynku, ok. 15 m od drzwi głównych.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

30. Filia 51 dla dorosłych i dzieci, os. Lecha 15

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Filia znajduje się na półpiętrze bloku mieszkalnego. Do budynku prowadzi betonowy podjazd. Wejście do biblioteki jest utrudnione, możliwe po pokonaniu znacznego uskoku. Brak możliwości wjazdu wózkiem.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko wejścia do budynku.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

31. Filia 52  dla dorosłych i dzieci, os. Czecha 59 – ZAWIESZONA

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na parterze budynku Gimnazjum nr 26 i XVII LO. Do wejścia głównego prowadzi kilkanaście schodów. Dojście do filii korytarzem bez barier. Rozmiar lokalu całkowicie uniemożliwia poruszanie się na wózku.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

32. Filia 53 dla dzieci, ul. Robocza 4a

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed wejściem do budynku na schodach zamontowana została betonowa rampa najazdowa. Filia dziecięca, która znajduje się na piętrze, z uwagi na brak windy nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

33. Filia 55 dla dorosłych i dzieci, os. Zwycięstwa 125

 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się na piętrze. Na parterze znajduje się winda, dostępna z zewnątrz budynku. Droga do biblioteki została oznaczona, dojście korytarzem bez barier. Wejście do lokalu bezprogowe, wewnątrz znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przed budynkiem na parkingu ogólnodostępnym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

34. Filia 56, ul. Galileusza 8

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na piętrze pawilonu, budynek posiada windy.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

35. Filia 57 dla dzieci, os. Przyjaźni 120 ODK „Słońce”

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na parterze pawilonu, posiada wejście bezprogowe, do budynku prowadzi betonowy podjazd.
 • Do lokalu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

36. Filia 59 dla dzieci, ul. Osinowa 14/16

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

37. Filia 61 dla dorosłych specjalizacja: muzyka, pl. Wolności 19

 • budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • przy wejściu od pl. Wolności zainstalowano system TOTUPOINT.
 • najbardziej dogodne wejście przez bramę z kratą od placu Wolności (strona zachodnia), wejście bez progu do nowego budynku przez drzwi otwierane na przycisk potem na hol budynku zabytkowego. Nad tym wejściem również jest zainstalowany system TOTUPOINT.
 • filia jest usytuowana na I piętrze
 • dotarcie na I piętro dla osób jw. za pomocą windy w nowym  budynku oraz łącznika z podjazdem i mechanicznego podestu na I piętro przy Sali nr 5.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

38. Filia 62 dla dorosłych i dzieci, os. Jana III Sobieskiego 103

 • Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Filia mieści się na parterze, posiada wejście bezprogowe. Teren pawilonu z jednej strony jest usytuowany wyżej względem drogi, jednak przy wszystkich dojściach znajdują się podjazdy z poręczami.
 • Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono z boku pawilonu we wnęce, w odległości ok 10-15 m od wejścia. Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy, w pobliżu wejścia do lokalu.
 • W filii nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

42. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84

 • Stanowisko kontaktowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze: Kasa/Informacja.
 • Zapewniamy asystę jednego z pracowników merytorycznych.
 • Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: muzeumhs@bracz.edu.pl .
 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Najbardziej dogodne, bezprogowe wejście do budynku znajduje się od ul. Zamkowej, z boku zabytkowego gmachu. Na drzwiach zamontowany został system przyzywania Call Hear (aktywacja przyciskiem), drzwi otwierane są przez pracowników po wezwaniu dzwonkiem.
 • W budynku znajduje się winda z napisami w alfabecie Braille’a.
 • Toaleta damska przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, natomiast toaleta męska na poziomie -1 (dojazd windą, bez barier).
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W muzeum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

43. Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14

 • Zapewniamy asystę w poruszaniu się w przestrzeni naszego gmachu.
 • Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: Krzysztof.Klupp@bracz.edu.pl .
 • Parter dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Z uwagi na to, że budynek posiada dwie pary drzwi, które mogą utrudniać swobodne poruszanie na wózku, przy drzwiach zewnętrznych zainstalowano dzwonek. Istnieje możliwość przywołania pracownika, który przytrzyma drzwi.
 • Zbiory i eksponaty znajdują się na piętrze, budynek nie posiada windy osobowej.
 • Istnieje możliwość zwiedzania wystaw czasowych, znajdujących się na parterze.
 • Do placówki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

44. Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego ul. Wroniecka 14

 • Zapewniamy asystę w poruszaniu się w przestrzeni naszego gmachu.
 • Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: alicja.przybyszewska@bracz.edu.pl .
 • Parter dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Z uwagi na to, że budynek posiada dwie pary drzwi, które mogą utrudniać swobodne poruszanie na wózku, przy drzwiach zewnętrznych zainstalowano dzwonek. Istnieje możliwość przywołania pracownika, który przytrzyma drzwi.
 • Zbiory i eksponaty znajdują się na piętrze, budynek nie posiada windy osobowej.
 • Istnieje możliwość zwiedzania wystaw czasowych, znajdujących się na parterze.
 • Do placówki można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

45. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8

 • Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Placówka znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Gajowej oraz na parkingu Starego Zoo przy ul. Zwierzynieckiej.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu oraz online.

46. Pałac w Sapowicach, ul. Bukowska 4

 • Budynek dwupiętrowy, niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą kilkunastostopniowe schody, wewnątrz nie ma windy.
 • Przed pałacem znajdują się przeznaczone dla gości miejsca parkingowe.
 • W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
Przeskocz do treści