grafika wydarzenia

Tajemnice Iłły

29 kwietnia, godz. 16.00 Zapraszamy na opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie – od trudnego dzieciństwa poetki poprzez okres młodzieńczego buntu, odpowiedzialną pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i sekretariacie Ministra Spraw Wojskowych – Józefa…
informacja o spotkaniu dla maturzystów

Powtórka przed…-zajęcia dla maturzystów cz.4

18 kwietnia godz. 13.00 Emilia Słomińska wygłosi prelekcję pt.: „Najważniejsze zagadnienia gramatyczne w języku polskim. Analiza zestawów maturalnych”. Wykład będzie dostępny on line na profilu https://www.facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza/

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

W nowym roku szkolnym zapraszamy na zajęcia dla dzieci  i młodzieży organizowane w Bibliotece Raczyńskich i jej placówkach. Oferta kierowana jest  do zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych oraz indywidualnych czytelników, chcących wziąć…

Oferta edukacyjna filii na rok szkolny 2019/2020

W nowym roku szkolnym filie Biblioteki Raczyńskich zapraszają czytelników na zajęcia dla dzieci  i młodzieży. Oferta kierowana jest  do zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych oraz indywidualnych czytelników, chcących wziąć udział w zajęciach literackich, plastycznych i animacjach ruchowych.  Szczegółowych informacji dotyczących zajęć udzielają bibliotekarze w danej filii.

Przeskocz do treści