Muzem Literackie Henryka Sienkiewicza

Gdy uchylają się drzwi do niepodległości

20 listopada (sobota), godz. 12.30, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

BRAK MIEJSC

Henryk Sienkiewicz wykazał się niemałą odwagą, pisząc artykuły oraz utwory literackie sprzeciwiające się działalności zaborców. Prześledzimy drogę kształtowania się jego światopoglądu – od najmłodszych lat i wychowania z patriotycznymi tradycjami, przez twórczość literacką, którą starał się pokrzepić rodaków aż do zaangażowania w organizowanie Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, wspieranego przez samego papieża. Zapraszamy, żeby spojrzeć na Sienkiewicza z nieco innej, ale bardzo zajmującej perspektywy.

Zapisy: telefoniczne 61-852-89-71 lub mailowe rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.pl. Oprowadzanie jest częścią zwiedzania Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w ramach biletu „wstęp wolny”.

Udostępnij:
Przeskocz do treści