Obrazek do wydarzenia utrzymany w kolorach szarości. U góry logotyp biblioteki, poniżej jaskrawa malinowa linia zarysowująca poznańskich dachy budynków. Poniżej napis posnaniana 2023 i nazwa konkursu

Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu

termin nadsyłania zgłoszeń 1 marca 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Raczyńskich wznawia organizowanie konkursu o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Biblioteka Raczyńskich, biblioteka publiczna i naukowa, pełniąca funkcję biblioteki regionalnej, od 1829 r. gromadzi piśmiennictwo o Poznaniu i Wielkopolsce, a od 1999 r. organizuje przegląd posnanianów. Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcę pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Konkurs obejmuje publikacje wydane i / lub wprowadzone do dystrybucji po raz pierwszy w roku 2023. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy pdf 
Formularz zgłoszeniowy – plik umożliwiający edycję

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19
61-739 Poznań

w terminie 1 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Przeskocz do treści