Grafika towrzysząca konkursowi o funkcji ozdobnej, przedstawiająca zarys panoramy Poznania.

Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu

termin nadsyłania zgłoszeń 1 marca 2021 r.

Biblioteka Raczyńskich, biblioteka publiczna i naukowa, pełniąca funkcję biblioteki regionalnej, od 1829 r. gromadzi piśmiennictwo o Poznaniu i Wielkopolsce, a od 1999 r. organizuje przegląd posnanianów. Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcę pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19
61-739 Poznań

w terminie 1 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Udostępnij:
Przeskocz do treści