Logotyp Biblioteki Raczyńskich, grafika wywiedziona z historycznego herbu Nałęcz oraz nazwa Biblioteka Raczyńskich na białym tle

Konsultacje dotyczące kamienic przy ul. Wronieckiej

 

Zapraszamy do konsultacji  dotyczących kamienic przy ul. Wronieckiej 14 i 15.
Na uwagi, sugestie i pytania czekamy do końca czerwca.
E-maile prosimy wysyłać na adres: bartosz.antonieiwcz@bracz.edu.pl.

Zakres rzeczowy projektu dotyczy 2 obiektów należących do Biblioteki Raczyńskich, tj. zabytkowych kamienic przy ul. Wronieckiej 14-15 oraz gmachu głównego (historyczny obiekt wraz z nowym gmachem) przy placu Wolności 19 w Poznaniu. Obiekty te położone są w historycznym zespole miasta Poznania, który został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 roku. Obszar uznany za pomnik historii obejmuje dzielnice stanowiące ścisłe centrum Poznania: Ostrów Tumski, Zagórze, Chwaliszewo, Stare Miasto w obrębie nowożytnych murów miejskich, ponadto przedmieścia: Błonie, Garbary, Glinki, Grobla, Kundorf, Nowe Ogrody, Piaski, Półwieś, Rybaki, Św. Marcin i Św. Wojciech, Nowe Górne Miasto z Ringiem Stübbena oraz Fort Winiary-Cytadela.

Lokalizacja obiektów znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania 07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Projekt pn. „Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich” obejmuje następujące zadania:

1. Prace dotyczące kamienic przy ul. Wronieckiej 14-15, obejmujące:

– sporządzenie szczegółowej dokumentacji technicznej (m.in. projekt wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz, inne niezbędne badania i ekspertyzy)

– prace budowlano-montażowe (m.in. montaż zewnętrznej windy),

– przebudowę i remont wnętrz obu kamienic,

– prace w otoczeniu (adaptacja dziedzińca),

– zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej,

– nadzór inwestorski oraz autorski.

2. Prace dotyczące gmachu głównego przy pl. Wolności 19 polegające na:

– zakupie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej,

– pracach budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej i podniesienie poziomu świadczonych usług kulturalnych.

3. Inwestycje w zakresie transformacji cyfrowej. Biblioteka Raczyńskich znajduje się obecnie na etapie wdrażania nowego systemu bibliotecznego Alma. W ramach projektu zaplanowano następujące działania, które mają na celu osiągniecie efektu synergii z nowym systemem:

– dedykowane oprogramowanie/aplikacja do obsługi książkomatów,

– stanowiska do kodowania etykiet RFID i samodzielnego wypożyczania książek,

– system mobilnej inwentaryzacji RFID,

– trezor biblioteczny do samodzielnego oddawania książek,

– skanery samoobsługowe dla czytelników,

– system do zarządzania i udostępniania czytelnikom zasobów cyfrowych.

4. Działania miękkie w zakresie: szkoleń podnoszących kompetencje pracowników, edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz związanych ze współpracą z partnerami zagranicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

5. Działania dotyczę promocji i zarządzania projektem oraz usługami eksperckimi.

Przeskocz do treści