Logotyp Biblioteki Raczyńskich, grafika wywiedziona z historycznego herbu Nałęcz oraz nazwa Biblioteka Raczyńskich na białym tle

Konsultacje dotyczące kamienic przy Wronieckiej

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji dotyczących remontu kamienic na ul. Wronieckiej 14 i 15

W ostatnim dniu lutego br. w siedzibie Biblioteki Raczyńskich odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Biblioteką Raczyńskich, przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Na spotkaniu pani dyrektor Katarzyna Kamińska wraz z pracownikami Biblioteki przedstawiła plany dotyczące rewitalizacji i przyszłego zagospodarowania kamienic przy ul. Wronieckiej 14 i 15.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych między innymi Wielkopolskiego i Poznańskiego Oddziału Literatów Polskich, Fundacji Instytut Kultury Popularnej, Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Celem spotkania było omówienie i zebranie sugestii i uwag, dotyczących funkcji jaką mają pełnić w przyszłości wyremontowane obiekty.

Biblioteka Raczyńskich na remont i przebudowę kamienic będzie ubiegać się o dofinansowanie na ten cel ze środków pochodzących z programów Unii Europejskich.

 

grupa osób siedzi w Pokoju Prazy Zespołowej w Bibliotece Raczyńskich, słuchają mówiącej do nich dyrektor Katarzyny Kamińskiej.

Przeskocz do treści