plakat Nocy Bibliotek-gmach muzeum na czarnym, nocnym, tle

Noc Muzeów i wystawa atlasów

14 maja, do 22.00 w Galerii Atanazego

Podczas Nocy Muzeów zapraszamy do Galerii Atanazego na wystawę niezwykłych map. Wystawa czynna do 22.00

Program Nocy Muzeów https://nocmuzeow.poznan.pl/

W ramach realizacji dofinansowanego z funduszy UE projektu „Modernizacja  budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” do konserwacji przeznaczono wybrane atlasy ze zbiorów kartograficznych poznańskiej książnicy. Biorąc pod uwagę stopień ich zagrożenia, postępującą destrukcję oraz wartość dla nauki i kultury, wskazano do konserwacji i digitalizacji 23 tytuły zabytkowych atlasów zawarte w 32 tomach, pochodzących z XVI – XIX w. Wśród nich znalazły się takie perły ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich jak pierwszy nowoczesny atlas świata antwerpskiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa w wydaniu z 1595 r. czy też stanowiący unikat w skali krajowej, dziesięciotomowy „Novus atlas absolutissimus” słynnego niderlandzkiego kartografa i wydawcy Johannesa Janssoniusa z połowy XVII w., zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map przedstawiających cały znany ówcześnie świat.

Wszystkie obiekty przeszły dezynfekcję w komorze próżniowej, następnie zostały poddane drobiazgowym badaniom określającym skład i rodzaj papieru oraz oprawy, a także skład barwników i pigmentów użytych do kolorowania map. Kolejne prace konserwatorskie polegały na czyszczeniu kart i w miarę możności usunięciu plam i zabrudzeń wynikających z długoletniego użytkowania atlasów. Wyprostowano i podklejono specjalnymi bibułkami rozdarcia papieru, uzupełniono również jego ubytki. Ważnym etapem konserwacji było zatrzymanie postępującego powoli procesu degradacji papieru, spowodowanego przez używaną do kolorowania map zieleń miedziową (tzw. grynszpan). Konserwacji poddane zostały również oprawy atlasów, które oczyszczono, usunięto deformacje, uzupełniono ubytki i wzmocniono grzbiety. Ostatnim etapem prac było sporządzenie dla każdego atlasu specjalnego pudła ochronnego, wykonanego z materiałów bezkwasowych, oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Na konserwację  atlasów wydatkowano 2,47 mln złotych.

Na prezentowanej wystawie możemy podziwiać przywróconą w pełni po konserwacji urodę dawnych map i docenić kunszt artystyczny ich twórców i wydawców. Jednocześnie możemy prześledzić zmieniający się stopniowo wraz z upływem czasu obraz map: zaczynają one tracić swój ozdobny, dekoracyjny charakter na rzecz konkretnych, praktycznych celów – politycznych, administracyjnych czy też edukacyjnych.

Krzysztof Grochowski, Dział Zbiorów Specjalnych

Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem: 5 maja godz. 18.00, wstęp wolny

Oprowadzanie kuratorskie dla seniorów: 11 maja godz. 12.30, obowiązują zapis: zapisy@bracz.edu.pl

Podczas Nocy Muzeów- 14 maja, wystawa czynna do 22.00

Udostępnij:
Przeskocz do treści