Od Nowego Jorku po Omsk – szkolenia dla bibliotekarzy polonijnych

Pracownicy Biblioteki Raczyńskich nie tylko sami się szkolą i dokształcają, ale także dzielą swoim doświadczeniem z innymi bibliotekarzami. Okazją do opowiedzenia o naszej pracy oraz wymiany informacji do tej pory były wizyty szkoleniowe, w których w ubiegłych latach brali udział bibliotekarze polonijni z całego świata. Podczas odwiedzin w Bibliotece Raczyńskich pracownicy bibliotek z zagranicy mogli poznać nasze miejsca i kulisy naszej pracy. W tym roku osobiste spotkanie nie mogło dojść do skutku, trwają za to szkolenia online.
Z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 20 października odbyła się inauguracja szkolenia bibliotecznego dla osób ze środowisk polonijnych, pracujących w bibliotekach szkolnych, miejskich i uniwersyteckich. Pracownicy Biblioteki Raczyńskich przygotowali pięć szkoleń, w których biorą udział bibliotekarze z ośmiu krajów. W ten sposób spotykamy się z bibliotekarzami pracującymi w odległych zakątkach świata, od Nowego Jorku po Omsk. Tematy szkoleń obejmują zagadnienia związane z konserwacją starych druków oraz zbiorami specjalnymi Biblioteki Raczyńskich, jak i nasze akcje kierowane do seniorów i dzieci, prowadzenie niestandardowych działań czytelniczych na żywo i w sieci oraz możliwości bibliotek cyfrowych i baz danych.
Spotkania i rozmowy pozwalają na wymianę doświadczeń, zdobycie pomysłów i inspiracji do dalszej pracy, która polega na upowszechnianiu czytelnictwa lub prowadzeniu działalność kulturalnej w polonijnych bibliotekach m.in. w Austrii, Irlandii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Udostępnij:
Przeskocz do treści