Powtórka przed… w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza 23.02.2019

MUZEUM LITERACKIE HENRYKA SIENKIEWICZA, STARY RYNEK 84

Matura zbliża się wielkimi krokami! Wszystkich maturzystów, którzy mają już dosyć przeglądania podręczników i kompendiów, zapraszamy na „Powtórkę przed…”, czyli cykl bezpłatnych spotkań, dzięki którym usystematyzujecie swoją wiedzę z zakresu języka polskiego. Wykłady poprowadzą doświadczeni nauczyciele języka polskiego.

16 lutego (sobota), godz. 11:00
Temat czy tekst literacki – co jest ważniejsze w tworzeniu ustnej wypowiedzi maturalnej z j. polskiego? – Dorota Staszewska.

23 lutego (sobota), godz. 11:00
Jak dobrze interpretować i trafnie argumentować? – redagowanie rozprawki maturalnej – Maria Malujdy-Koźlarek.

9 marca (sobota), godz. 11:00
Widzę, odczuwam, rozumiem – jak poradzić sobie z interpretacją dzieła sztuki na maturze ustnej z języka polskiego – Anna Rzyman

23 marca (sobota), godz. 11:00
Zagadnienia językowe nie takie straszne. Omówienie wybranych tematów językowych – matura ustna z języka polskiego – Aldona Hekiert

6 kwietnia (sobota), godz. 11:00
Sztuka interpretacji utworu poetyckiego – redagowanie pracy maturalnej – Maria Malujdy-Koźlarek

Dorota Staszewska – nauczycielka języka polskiego z dziesięcioletnim doświadczeniem. Egzaminatorka maturalna. Dzięki ukończonym kursom bardzo dobrze orientuje się w „nowej” formule egzaminu.
Maria Malujdy-Koźlarek – od lat z sukcesem przygotowuje uczniów do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Prowadzi staże i praktyki dla studentów we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej. Certyfikowana nauczycielka języka polskiego jako obcego.
Aldona Hekiert – nauczycielka języka polskiego z doświadczeniem w nauczaniu na wszystkich etapach kształcenia. Prowadziła kursy, przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzaminatorka maturalna.
Anna Rzyman – historyk sztuki z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych związanych ze sztuką dla młodzieży i dorosłych. Współpracowała z poznańskimi instytucjami kultury.

Obowiązują zapisy
Tel.61 852 89 71 (od wtorku do soboty)
Mail: rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.pl
Szczegóły:
Facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza
www.bracz.edu.pl

Przeskocz do treści