Powtórka przed… – zajęcia dla maturzystów. Temat 3: Wokół wojny i Holokaustu. Wykład online

4 kwietnia 2020 (sobota), godz. 13.00

www.facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza/

Wykład na żywo online dla maturzystów dotyczyć będzie literatury wojny i okupacji. Uczestnicy usystematyzują wiedzę o twórcach i najważniejszych utworach tego okresu oraz dowiedzą się więcej o literaturze lagrowej i łagrowej oraz motywie zagłady. Wykład na żywo wygłosi Emilia Słomińska.

Przeskocz do treści