Na jasnym tle tańczą dwie gwiazdki trzymające się za ręce. Gwiazdki są w kolorach ukraińskiej flagi, czyli niebieska i żółta.

Poznańska kultura dla Ukrainy. Panele dyskusyjne

Познанська культура для України – панельна дискусія

7 marca 2023 (wtorek)
7 березня (вівторок)

Biblioteka Raczyńskich sala 1 
Бібліотека Рачинських ауд.1

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Podczas trzech dni spotkań w Bibliotece Raczyńskich spróbujemy  podsumować  zmiany, jakie zaszły w poznańskiej i polskiej kulturze oraz porozmawiać o działaniach instytucji, artystów i animatorów, które otwarły się na ukraińskich twórców i publiczność. W programie wydarzenia panele dyskusyjne, warsztaty dla bibliotekarzy i młodzieży, koncerty, spotkanie z Oksaną Zabużko oraz, jako wydarzenie towarzyszące,  dwujęzyczne czytanie dla dzieci i zwiedzanie wystawy.  Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 

Минув рік від початку війни в Україні. Протягом трьох днів зустрічей у Бібліотеці Рачинських ми спробуємо підсумувати зміни, які відбулися в познанській та польській культурі, і поговоримо про діяльність інституцій, митців та організаторів, які відкрилися українським творчим особистостям та публіці. У програмі заходу – дискусійні панелі, майстер-класи для бібліотекарів та молоді, концерти, зустріч з Оксаною Забужко та, як супровід, двомовне читання для дітей та відвідування виставки. Ініціатива фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через гранти EOG та норвезьких фондів.

godz. 10.00
Ludzie książki w obliczu wojny – panel

Представники книжкової справи перед обличчям війни – панельна дискусія

W rozmowie na temat działań bibliotekarzy, wydawców i innych ludzi książki wezmą udział  Larysa Luhova dyrektorka Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci,  Małgorzata Grupińska-Bis dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Monika Długa dyrektorka wydawnicza  Wydawnictwa Poznańskiego, Agata Romaniuk pisarka, autorka m.in. „Balu u lamorożca.  Polsko-ukraińskich bajek o przyjaźni” i Dariusz Kawa z Instytutu Książki. Rozmowę prowadzi  Katarzyna Kamińska dyrektorka Biblioteki Raczyńskich. 

Panel będzie tłumaczony na język ukraiński i transmitowany na bibliotecznym Facebooku.

У розмові про діяльність бібліотекарів, видавців та інших представників книжкової справи візьмуть участь директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова, директорка воєвудської бібліотеки та центру адміністрування культури в Познані Малгожата Групінська-Біс, директорка видавництва «Wydawnictwo Poznańskie» Моніка Длуга, письменниця, авторка «Балу у Ламорога. Польсько-українські казки про дружбу» Агата Романюк. Модераторка зустрічі – директорка бібліотеки Рачинських Катажина Камінська. Дискусія буде перекладена українською мовою та транслюватиметься на офіційній сторінці  бібліотеки у Facebook.

godz. 12.00
Poznańska kultura rok po wybuchu wojny – panel

Познанська культура через рік після початку війни – панельна дискусія

O kulturze otwierającej się na działania ukraińskich artystów i poszerzeniu ofert dla ukraińskiej publiczności opowiedzą  Zofia Starikiewicz zastępczyni dyrektorki Centrum Kultury Zamek, Andrzej Hamerski zastępca dyrektora Teatru Muzycznego, Tomasz Łęcki dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Ryszard Kupidura ze stowarzyszenia Ukraińska Wiosna, Przemek Prasnowski z Baraku Kultury, Daga Gregorowicz z zespołu Dagadana, rozmowę poprowadzi Marcin Kostaszuk zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznań.

Panel będzie tłumaczony na język ukraiński i transmitowany na bibliotecznym Facebook.

Про культуру, яка відкривається для діяльності українських митців та розширення пропозицій для українського глядача говоритимуть: заступниця директора КЦ Замок Зофія Старікевич, заступник директора Музичного театру Анджей Гамерський, директор Національного музею в Познані Томаш Ленцкі, засновник фестивалю «Українська Весна» Ришард Купідура, представник Палацу культури Пшемек Прасновський, учасниця  гурту Dagadana Дага Грегорович, модерує дискусію Марцін Косташук, директор управління культури Познанської міської ради.

Дискусія буде перекладена українською мовою та транслюватиметься на офіційній сторінці  бібліотеки у Facebook.


Udostępnij:
Przeskocz do treści