Okładka książki przedstawia czerwoną liczbę 365 na białym tle, podkreśloną strzałką skierowaną w lewą stronę. Pod nią podpis archeologia pamięci

Spotkanie autorskie Krzysztofa Szymoniaka

9 maja 2023 (wtorek), godz. 18.00

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14

Krzysztof Szymoniak, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, fotograf, członek Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Absolwent poznańskiej polonistyki, redaktor „Nurtu” i „Nowego Nurtu”, zawodowo związany z UAM w Poznaniu.

Na spotkaniu zaprezentowana zostanie fabularyzowana trylogia autobiograficzna Krzysztofa Szymoniaka, na którą składają się następujące tomy: „Epizody” (Gniezno 2018), w którym autor pokazuje Kępno – świat swego dzieciństwa i wczesnej młodości, „Zapiski cieszyńskie” (Gniezno 2021), podsumowujące cztery lata wędrówek autora po Ziemi Cieszyńskiej, oraz „365. Archeologia pamięci” (Gniezno 2022), w całości poświęcona Gnieznu – miastu, w którym autor mieszka, pracuje i tworzy od ponad 50 lat.

Spotkanie organizuje Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich oraz Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie: prof. Krzysztof Kurek.

Przeskocz do treści