Spotkanie z prof. Gabrielą Matuszek-Stec o wydaniach dzieł Przybyszewskiego

Autor „Confiteor” to jeden z najbardziej wyrazistych twórców modernistycznych, który zaznaczył swe miejsce w polskiej i niemieckiej literaturze. Już za życia stał się legendą – przez Strindberga nazwany „genialnym Polakiem”, w środowisku berlińskim określany mianem „króla bohemy” i „nowego mesjasza literatury”, w Polsce uznany został za inicjatora modernistycznego zwrotu w literaturze, wielką sławą cieszył się w Rosji i krajach słowiańskich.

11-tomowa edycja krytyczna jego „Dzieł literackich”, przygotowywana przez ogólnopolski zespół uczonych pod kierunkiem prof. Gabrieli Matuszek-Stec z Wydziału Polonistyki UJ, ma przywrócić Przybyszewskiego polskiej kulturze.

Udostępnij:
Przeskocz do treści