Grafika do spotkania. Na plakacie widać rozmytą fotografię o dużym rastrze z bohaterką spotkania, obok okładka książki przedstawiająca tę sama postac. |To starsza, uśmiechnięta kobieta siedząca z otwartą książką na kolanach. W tle białe kwiaty.

Spotkanie z prof. Marcinem Wołkiem i prof. Magdaleną Bizior-Dombrowską wokół „Wspomnień” Barbary Czerwijowskiej

5 grudnia 2023 (wtorek), godz. 18.00

Biblioteka Raczyńskich, Dom Literatury, ul. Wroniecka 14

Wspomnienia Barbary Czerwijowskiej to coś znacznie więcej niż tylko nieocenione źródło wiedzy o dzieciństwie jej słynnej siostry, Kazimiery Iłłakowiczówny. Czerwijowska była sierotą z nieformalnego związku, opiekę nad nią sprawowało kilka rodzin różniących się statusem materialnym i towarzyskim. Ta specyficzna pozycja społeczna memuarystki spowodowała, że relacjonując swoje życie, może Czerwijowska opowiedzieć także o tym, jak w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku żyło się wśród najuboższej inteligencji, ziemiaństwa i arystokracji, w domach miejskich i wiejskich, litewskich, inflanckich, podlaskich i warszawskich. Dyskusję o książce Barbary Czerwijowskiej „Wspomnienia” z udziałem prof. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej oraz prof. Marcina Wołka poprowadzi dr Lucyna Marzec.

Na spotkanie zapraszają Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Poznański Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Przeskocz do treści