Na tle wschodzącego słońca widać ciemny kształt Bramy Brandenburskiej . Poniżej okładka książki Tomasza Morozowskiego ze zdjęciem berlińskiej wieży telewizyjnej w kształcie kuli.

Stare i nowe mocarstwa – czyli jak Niemcy reagują na przemiany porządku międzynarodowego. Spotkanie z Tomaszem Morozowskim

15 marca 2023 (środa), godz. 18.00

Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Filia Sztuki sala 5

Głównym tematem spotkania będzie polityka niemiecka w wymiarze globalnym i reakcje RFN na procesy przemian globalnego porządku i wzrostu nowych mocarstw. Temat ten jest też wpisany w szerszy kontekst samego procesu transformacji międzynarodowego porządku, roli mocarstw wschodzących, ich różnych definicji i kategoryzacji (m.in. Chiny, Indie, Brazylia, RPA, Meksyk, Nigeria, Indonezja czy Arabia Saudyjska), globalizacji i wyzwań, jakie stwarza ona dla polityki zagranicznej państw szeroko rozumianego Zachodu.

Przeskocz do treści