Okładka książki Przemysława Bystrzyckiego Labirynt. Okładka jest czarno-biała, na mocno skontrastowanym, rastrowym tle widać czarno-białe plamy, na tym tle widać zarys człowieka próbującego utrzymać równowagę na równoważni, gałęzi lub desce. W tle rozmyte zielone liście

Wydanie „Labiryntu” Przemysława Bystrzyckiego

Niepublikowana dotąd powieść, zachowana w rękopiśmiennej spuściźnie Przemysława Bystrzyckiego w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego właśnie ukazała się nakładem Biblioteki Raczyńskich. „Labirynt” powstawał w latach 1984-1985 i stanowi uzupełnienie najważniejszej książki…
Przeskocz do treści