Józef Ignacy Kraszewski – Antoni Małecki. Miejsca wspólne. Konferencja naukowa

Podczas pierwszego dnia konferencji będzie można wysłuchać referatów m.in. prof. Stanisława Budrewicza, prof. Wiesława Ratajczaka, prof. Radosława Okulicz-Kozaryna oraz Krzysztofa Kluppa. W programie również pokaz rękopisów Kraszewskiego. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Prezydenta…

Paryska Notre-Dame na nowo odkryta 2019-2024. Wykład Yves’a Galleta

Pożar paryskiej katedry Notre-Dame wyrządził wielkie szkody, ale też odsłonił elementy do tej pory nieznane lub niedostępne dla badaczy. Prof. Yves Gallet koordynator Grupy Badawczej ds. konstrukcji kamiennych w Instytucie naukowym ds.…
Grafika z programem nocy muzeów

Noc Muzeów

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8 czynne w godz.18.00-21.00 18.00 i 20.00 zwiedzanie ekspozycji 19.00 „Iłła – róże, gołębie i psalmy”. Duchowy spektakl muzyczny z poezją Kazimiery Iłłakowiczówny Współorganizator: Związek Literatów Polskich…
Plakat wystawy z graficznym złudzeniem optycznym. W zależności od skupienia uwagi widać albo czarny kształt głowy, albo dwa różowe zwrócone do siebie profile

O czym mówi nam Henryk Sienkiewicz w „Rodzinie Połanieckich” na temat mody i obyczaju przełomu XIX i XX wieku. Wykład dra Piotra Szaradowskiego

Zapraszamy do udziału w prelekcji dra Piotra Szaradowskiego, który roztoczy przed słuchaczami opowieść o bogactwie obyczajowości przełomu wieków XIX i XX. Dynamiczne zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe diametralnie przekształciły ówczesny świat, niechybnie…
Plakat wystawy z graficznym złudzeniem optycznym. W zależności od skupienia uwagi widać albo czarny kształt głowy, albo dwa różowe zwrócone do siebie profile

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona II: „Rodzina Połanieckich”

Wystawa czasowa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza to próba odczytania powieści „Rodzina Połanieckich” z zupełnie nowej perspektywy, w kontekście doświadczeń współczesnego człowieka. Opowieść o miłości i zdradzie, prawdzie i pozorach ma doprowadzić…
Przeskocz do treści