plansza tytułowa wystawy

„Wilno i Poznań w ich życiu i twórczości – w 200. rocznicę narodzin romantyzmu polskiego”- wernisaż

20 września, godz. 18.00, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

W 1822 roku w Wilnie w drukarni Józefa Zawadzkiego – Wielkopolanina urodzonego w Koźminie Wielkopolskim – ukazały się „Ballady i romanse”, zawarte w tomie „Poezye Adama Mickiewicza”, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Osiem lat później w Wilnie opowiadaniami zamieszczonymi  w „Noworoczniku Litewskim” debiutował Józef I. Kraszewski. Również Słowacki, Pol i Syrokomla, chociaż urodzeni w różnych miejscach, przez dłuższy lub krótszy czas związali swe losy z Wilnem. Różnymi drogami i z różnych powodów zawędrowali później do Wielkopolski. W tak odległym od stron rodzinnych miejscu znaleźli inspirację, tradycję i przyjaźń.  Z wielkim uznaniem i serdecznością wspominali Wielkopolan i odwiedzane miejsca. Wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu zachęca do wędrówki śladami romantyków przez dawne Wilno, miejsce studiów Mickiewicza, Słowackiego i Kraszewskiego, pracy Pola, uwięzienia Mickiewicza i Kraszewskiego, śmierci  Syrokomli. Bliższe i dalsze kresowe ziemie: Zaosie, Nowogródek, jezioro Świteź Adama, Krzemieniec i rzekę Ikwę na Wołyniu Juliana, Nieśwież i Borejkowszczyznę Władysława. wreszcie zupełnie nieodległe dworki i pałace w Wielkopolsce.

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 września (wtorek) o godz. 18.00 w Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego przy u. Wronieckiej 14.

Udostępnij:
Przeskocz do treści