czarno-biała fotografia mężczyzny stojącego na tle regałów z książkami

Wydanie „Labiryntu” Przemysława Bystrzyckiego

Biblioteka Raczyńskich otrzymała dotację na wydanie „Labiryntu” Przemysława Bystrzyckiego (1923-2004), niepublikowanej dotąd powieści, zachowanej w rękopiśmiennej spuściźnie autora w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego. „Labirynt” powstawał w latach 1984-1985 i stanowi uzupełnienie najważniejszej książki Bystrzyckiego – „Znaku cichociemnych”. Edycja powieści przewidziana została w roku, w którym przypada stulecie urodzin pisarza, krytyka literackiego, publicysty, Honorowego Obywatela Miasta Poznania oraz Przemyśla.

Działania związane z edycją i promocją powieści „Labirynt” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Udostępnij:
Przeskocz do treści