Plakat 28 Spotkania z Arcydziełem

XXVIII Spotkanie z Arcydziełem

25 września, godz. 18.00

Taras Biblioteki Raczyńskich (Al. Marcinkowskiego 23)

„De institutione regii pueri” to jeden z pierwszych powstałych w Polsce traktatów pedagogicznych – utworów poświęconych kwestiom wychowawczym. Powstał w 1502 r. dla Władysława II Jagiellończyka. Został napisany w imieniu jego matki, królowej Elżbiety Rakuszanki i zawiera wskazówki na temat wychowania mającego się właśnie narodzić syna Władysława II – Ludwika II Jagiellończyka. Narodzinom syna Władysława II przypisywano bowiem wielkie znaczenie z perspektywy polityki dynastycznej Jagiellonów, a zwłaszcza dla utrzymania władzy Jagiellonów na Węgrzech i w Czechach.

W traktacie przedstawiono model wychowania humanistycznego. Przeplatają się w nim pouczenia o wychowaniu królewicza i ilustrujące je przykłady. Przedstawiony został m.in. zalecany porządek dnia chłopca – nauka, rozrywki, odpowiednie lektury, kontakty z rówieśnikami, polowania. Dzieło kończy się zaleceniami związanymi już ze sprawowaniem władzy królewskiej. Traktat skupia się na kształtowaniu osobistych walorów przyszłego króla, na jego bezpośrednich relacjach z otoczeniem, konkretnych sposobach postępowania.

Oryginał traktatu z 1502 r. znajduje się w Austriackiej Bibliotece Narodowej. Rękopis znajdujący się w Bibliotece Raczyńskich to osiemnastowieczny odpis traktatu z ozdobnymi inicjałami.

Podczas XXVIII Spotkania z Arcydziełem o traktacie opowie prof. Piotr Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), a artystycznym dopełnieniem będzie koncert gitarzysty Kacpra Dworniczaka.

Mecenasem Spotkania z Arcydziełem jest PKO Bank Polski.

logo PKO BP

Przeskocz do treści