MUZEA

Odwiedziny w naszych muzeach to możliwość spojrzenia na pisarzy przez pryzmat prywatnych zapisków, pamiątek i unikalnych fotografii; dostrzeżenia ich roli w kulturze światowej dzięki wydaniom dzieł w wielu językach obcych. Spotkania, wystawy, lekcje biblioteczne są też sposobem poznania tajemnic autorów, którzy jawią się nie tylko jako wielcy twórcy rodzimej kultury, ale także wyjątkowe osobowości. Muzea są również widomymi znakami pasji kolekcjonerskich. Fundacje i spuścizny po twórcach i kolekcjonerach stały się fundamentem trzech poznańskich muzeów i pracowni, będących w strukturze Biblioteki Raczyńskich: Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mieszkania-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny.

 

Przeskocz do treści