Muzeum Literackie

Henryka Sienkiewicza

 • Stary Rynek 84
  61-772 Poznań
 • Godziny otwarcia
  od wtorku do soboty 9:00 – 16:00
  poniedziałki, niedziele i święta nieczynne

W sezonie turystycznym Muzeum będzie czynne w soboty 1, 15, 29 lipca oraz 12, 26 sierpnia 2023 r. w godzinach 9.00-16.00. W pozostałe soboty oraz niedziele Muzeum będzie nieczynne.

Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na 45 min przed zamknięciem Muzeum.
Ostatni Zwiedzający muszą opuścić ekspozycję na 15 min przed zamknięciem Muzeum.
Muzeum przyjmuje grupy zorganizowane na oprowadzania tematyczne, po wcześniejszej rezerwacji, zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

UWAGA: z uwagi na trwające na Starym Rynku prace remontowe wejście do Muzeum dla osób z niepełnosprawnością ruchową pozostaje tymczasowo nieczynne.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu zostało otwarte 10 czerwca 1978 r. i jest najmłodszym muzeum w Polsce poświęconym pisarzowi.

Historia powstania Muzeum Literackiego jest niezwykła, ponieważ Sienkiewicz nie miał oczywistych związków z Poznaniem. W stolicy Wielkopolski był zaledwie kilka razy, a w kamienicy przy Starym Rynku 84 nie gościł nigdy! Los złączył pisarza z Poznaniem przez osobę Ignacego Mosia, intrygującego człowieka, który większość życia poświęcił kolekcjonowaniu pamiątek związanych z Noblistą, jego twórczością i rodziną.

Ignacy Moś przekazał swoje bogate zbiory poznańskiej Bibliotece Raczyńskich, a władze miasta na siedzibę Muzeum przeznaczyły wyjątkową XVI-wieczną kamienicę przy Starym Rynku. Jej właścicielami byli niegdyś wybitni mieszkańcy Poznania, tacy jak Jan Baptysta Quadro – budowniczy renesansowego Ratusza i Cyryl Ratajski – prezydent miasta.

Na ekspozycji zaaranżowanej tak, aby oddawała klimat czasów, w których żył i tworzył Henryk Sienkiewicz, znajdują się m. in. meble z epoki, dzieła sztuki oraz unikatowe pamiątki po pisarzu. Jedna z sal została wyposażona w multimedia, wzbogacające przekaz o życiu Noblisty.

Wśród najcenniejszych eksponatów prezentowanych w Muzeum znajdują się: replika medalu Nagrody Nobla z 1905 r., przyznanej Sienkiewiczowi za całokształt twórczości, kolekcja rzeźbiarza Franciszka Ksawerego Blacka, w skład której wchodzi odlew prawej dłoni i maska pośmiertna pisarza, rękopisy utworów, m. in. fragment Potopu, pamiętnik pierwszej narzeczonej Henryka Sienkiewicza – Marii Kellerówny, a także projekty scenografii do filmu W pustyni i w puszczy z 1973 r. autorstwa Wiesława Śniadeckiego.

Ważną część zbiorów Muzeum stanowi księgozbiór, obejmujący prawie 5 000 pozycji, na który składają się: czasopisma z pierwodrukami prasowymi, pierwsze wydania powieści, przekłady utworów Henryka Sienkiewicza na języki obce, m. in. chiński, hebrajski, arabski, wietnamski, armeński czy esperanto.

Fotorelacja z przebudowy i renowacji Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza:

Projekt „Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu” uzyskał dofinansowanie w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013, Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat I „Projekty inwestycyjne”.

Przedmiotem projektu była przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu oraz zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej. Przedsięwzięcie zakładało również adaptację pomieszczeń, nie nadających się dawniej do użytku (tj. piwnicy i poddasza), co zwiększyło powierzchnię użytkową Muzeum. Celem projektu jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Głównym celem bezpośrednim projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu umożliwiającej właściwe funkcjonowanie Muzeum, przechowywanie i dostęp do muzealiów. Dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia osiągnięto następujące cele szczegółowe projektu:

 • Zachowanie i odnowa zbiorów muzealnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
 • Poprawa warunków przechowywania zbiorów muzealnych;
 • Zapewnienie sal do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży;
 • Poprawa dostępu do eksponatów;
 • Poprawa efektywności obsługi czytelników i zwiedzających;

Ponadto renowacja nadała zabytkowemu obiektowi Muzeum szczególną rangę, jako wyróżniającemu się miejscu na Trakcie Królewsko-Cesarskim.

Zdjęcia: Paulina Nowak, archiwum Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza

Oferta

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza można zwiedzać indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Zwiedzającym indywidualnym proponujemy przechadzkę po ekspozycji muzealnej, zorganizowanej w XIX-wiecznych salonowych wnętrzach, gdzie w otoczeniu eksponatów i dzięki multimediom zapoznają się z historią życia i twórczości pisarza. Grupy zorganizowane zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej. Podczas oprowadzań, lekcji muzealnych i warsztatów wspólnie spojrzymy na Henryka Sienkiewicza oraz jego twórczość pod różnymi kątami, czasem z zupełnie innej perspektywy. Wystawy czasowe organizowane w Muzeum są bardzo często uzupełnieniem, poszerzeniem tematów poruszanych na wystawie stałej. Ale nie zawsze! Zdarza się, że proponujemy spojrzenie na Muzeum z perspektywy historii kamienicy przy Starym Rynku 84, jej mieszkańców czy osób związanych z jej historią. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza jest oddziałem Biblioteki Raczyńskich. Nasz księgozbiór składa się z prawie 5000 książek! Można z nich skorzystać w muzealnej bibliotece, która dzięki funduszom europejskim została wyposażona w profesjonalne stanowiska komputerowe, pomocne w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Wiemy że wizyta w muzeum kojarzy się przede wszystkim ze zwiedzaniem i wystawami. Chcemy pokazać, że Muzeum Literackie nie ogranicza się wyłącznie do działalności wystawienniczej czy edukacyjnej. Zapraszamy na wykłady, warsztaty, prelekcje organizowane przez nas i instytucje z nami współpracujące. Do Muzeum zapraszamy także osoby z niepełnosprawnościami, które mogą zwiedzić je bez przeszkód.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza honoruje:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu
Wystawa Trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona I – „Pan Wołodyjowski”
Szablony do warsztatów „Sienkiewicz modny czy niemodny?”

Przeskocz do treści