Modernizacja budynku

Projekt pn. „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W związku z realizowanym projektem pn. „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych poprzez następujące narzędzia informatyczne:

Przeskocz do treści