KOMUNIKATY

 

 • Filia 15 zamknięta 20 czerwca
  Filia 15 (ul. Fabianowo 2) będzie nieczynna 20 czerwca (czwartek).
 • Filia 12/46 zamknięta z powodu kontroli księgozbioru
  Od 10 do 14 czerwca Filie 12/46 będą zamknięte z powodu skontrum. Daty zwrotów książek przypadające w tym tygodniu (10-14 czerwca) zostają przesunięte na termin 17-21 czerwca br.  
 • Filia 16 zamknięta 7 i 14 czerwca
  Filia 16 przy ul. Muszkowskiej będzie zamknięta  w piątki 7 i 14 czerwca.
 • Zamknięcie Filii 56 od 27 maja do 6 września
  Z powodu remontu  od 27 maja do 6 września 2024 Filia 56 będzie zamknięta.
  Podczas zamknięcia filii wypożyczone książki będzie można oddawać w F38 ul. Świt 34/36 i F12/46 ul. Arciszewskiego 27 oraz w wyjątkowych sytuacjach, w pozostałych filiach.
 • Filie Wildecka i 53 ponownie otwarta
  Drodzy Czytelnicy, informujemy, że awaria została usunięta i Filie Wildecka i 53 są ponownie otwarte.
 • Filia 6 zamknięta 20 czerwca
  20 czerwca br. (czwartek) Filia 6 przy ul. Tomickiego 14 będzie zamknięta.
 • Książkomat na Junikowie niedostępny do odwołania
  Szanowni Państwo,
  w związku z pracami prowadzonymi przez MPK i ZTM na pętli Junikowo, musimy zawiesić działanie stojącego tam książkomatu. W tej chwili nie ma już możliwości zamawiania książek do książkomatu na Junikowie.
  O nowej tymczasowej lokalizacji książkomatu będziemy informować jak tylko ją uzyskamy, obecnie szukamy i rozmawiamy z właścicielami terenu.
  Zapraszamy do korzystania z pozostałych urządzeń.
 • Zmiany godzin otwarcia muzeów
  Od  kwietnia zmieniają się godziny otwarcia dla Czytelników naszych  oddziałów muzealnych.  Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kaszewskiego  przy ul. Wronieckiej 14 czynna  w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek do 10.00 do 16.00, w środę od 12.00 do 20.00. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny  przy ul. Gajowej 4/8 czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9.30 do 15.30, w środę od 12.00 do 16.00. Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego przy ul. Wronieckiej 14 czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 15.00, w środę od 12.00 do 17.00.  

 


Uprzejmie przypominamy, że w każdym roku należy zaktualizować konto biblioteczne.

Do czasu aktualizacji możliwość sprawdzania konta czytelnika poprzez katalog on-line jest zablokowana. Zaktualizować konto można osobiście lub telefonicznie w w Informatorium, Wypożyczalni i Czytelniach Biblioteki Raczyńskich oraz we wszystkich filiach.

Zapraszamy!


OPŁATY

Informujemy, że istnieje możliwość opłacenia nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów w formie szybkich przelewów.

Szczegóły: opłaty za nieterminowy zwrot szybkim przelewem


Informacja dla czytelników mających zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich z tytułu nałożenia opłat regulaminowych
• Czytelnik mający zablokowane konto czytelnicze w placówce Biblioteki Raczyńskich może złożyć wniosek o umorzenie, zmniejszenie lub rozłożenie na raty nałożonej na niego opłaty regulaminowej z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Wniosek może złożyć Czytelnik, który zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług zwróci przetrzymane materiały biblioteczne bądź w inny sposób ureguluje należności za zniszczenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Prośbę należy przedstawić na Wniosku (druk do pobrania), który po wypełnieniu (wraz z załącznikami) należy dostarczyć do Sekretariatu Biblioteki Raczyńskich:
– osobiście –  Sekretariacie, sala nr 2 na półpiętrze zabytkowego gmachu przy pl. Wolności 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
– pocztą tradycyjną na adres pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
– drogą mailową na adres sekretariat@bracz.edu.pl 
• Biblioteka Raczyńskich ma 30 dni na rozpatrzenie Wniosku, a o decyzji czytelnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
• W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku niezbędne będzie osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Biblioteki Raczyńskich w celu podpisania Porozumienia określającego sposób załatwienia sprawy.


Numer konta bankowego Biblioteki
Uprzejmie informujemy, że darowizny, opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich prosimy przekazywać na konto: 57 1020 4027 0000 1102 1291 8688
W przypadku opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, rok urodzenia i jeśli to możliwe miejsce wypożyczenia.


Klauzula zgody dla kandydatów do pracy 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich|
dotycząca ochrony danych osobowych. PDF

Przeskocz do treści