Regulaminy

Procedura organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz użytkownikom – uczestnikom zajęć, warsztatów, imprez i wydarzeń kulturalnych, przebywających na terenie Biblioteki i korzystającym z jej usług, mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich dotycząca ochrony danych osobowych


Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich

Cennik usług bibliotecznych

Regulamin Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich

Regulamin uczestnictwa osób nieletnich w imprezach bibliotecznych

Regulamin usługi „Książka dla seniora”

Regulamin usługi „Czytanie bez barier”

Wniosek o zmniejszenie lub umorzenie opłaty za niezwrócone materiały biblioteczne

Regulamin wydatkowania środków publicznych  

Regulamin udostępniania ebooków Legimi

Regulamin udostępniania e-booków Ebookpoint-BIBLIO

Regulamin korzystania z książkomatów

Instrukcja obsługi książkomatu

Regulamin wynajmu pomieszczeń w Bibliotece Raczyńskich

Regulamin odpłatnego udostępniania przestrzeni bibliotecznych na sesje fotograficzne i filmowe

Regulamin usług reprograficznych świadczonych w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich

Zamówienie usługi reprograficznej

Regulamin zamawiania i realizowania kwerend w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich

Zamówienie na wykonanie kwerendy w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich

Regulamin usługi dezynfekcji materiałów w komorze fumigacyjnej KONVAK Biblioteki Raczyńskich

Przeskocz do treści