Struktura organizacyjna

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich – Katarzyna Kamińska
tel. 61 88 58 962

I Zastępca dyrektora – Grażyna Piskorz
tel. 61 88 58 957

II Zastępca dyrektora – Adam Machalski
tel. 61 88 58 956

Główny księgowy – Małgorzata Bieganowska
tel. 61 88 58 960

Pełnomocnik dyrektor ds. rozwoju Działu Zbiorów Specjalnych
i muzeów oraz działalności naukowej Biblioteki – prof. UAM dr hab. Piotr Pokora tel. 61 88 58 928

Pełnomocnik dyrektor ds. rozwoju sieci bibliotecznej – Izabella Barańska
tel. 61 88 58 968

Pełnomocnik dyrektor ds. współpracy międzysektorowejBartosz Antoniewicz
tel. 690 673 423

Sekretariat

Anna Kilarska
tel. 61 88 58 962

Dział Finansowo-Księgowy

Główna Księgowa – Małgorzata Bieganowska
tel. 61 88 58 960
tel. 61 88 58 959

Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów

Kierownik – Józef Wiśniewski
tel. 61 88 58 924

Katalogi i Dyżurny Bibliotekarz
tel. 61 88 58 918

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny
informacja@bracz.edu.pl
tel. 61 88 58 922

Oddział Czytelń i Informacji
tel. 61 88 58 926

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
wypozyczalnia.miedzybiblioteczna@bracz.edu.pl
tel. 61 88 58 926

Wypożyczalnia
wypozyczalnia@bracz.edu.pl
tel. 61 88 58 909

Oddział Introligatorni i Konserwacji Zbiorów
Joanna Błotna
tel. 61 88 58 935

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Ilona Kosińska
gromadzenie@bracz.edu.pl

Z-ca Kierownika, Kierownik Opracowania Zbiorów – Wioletta Sytek
tel. 61 8858 913

Oddział Zakupu – tel. 61 88 58 911
Oddział Darów i Wymiany – tel. 61 88 58 912
Oddział Druków Zbędnych – tel. 61 88 58 911
Oddział Czasopism – tel. 61 88 58 915
Oddział Opracowania Druków Zwartych – tel. 61 88 58 913
Oddział Opracowania Literatury dla Dzieci i Młodzieży – tel. 61 88 58 913
Oddział Opracowania Multimediów – tel. 61 88 58 913
Oddział Retrokonwersji – tel. 61 88 58 913

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik – Małgorzata Ślusarska
tel. 61 88 58 956
Pałac w Sapowicach
62-062 Strykowo
tel. 61 819 64 01
email: sapowice@bracz.edu.pl

Dział Kadr

Kierownik – Monika Przewoźna
tel. 61 88 58 952

Dział Sieci Bibliotecznej

Kierownik – Ewa Ostańska
tel. 61 88 58 954

Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji

Kierownik – Joanna Klein
tel. 61 88 58 955

Rzecznik Prasowy

Katarzyna Wojtaszak
tel. 61 88 58 955

Koordynator ds. Dostępności

Artur Bądkowski
tel. 61 88 58 955

Dział Zbiorów Specjalnych

tel. 61 88 58 928
zbiory.specjalne@bracz.edu.pl

Kierownik – Magdalena Bugajewska
tel. 61 88 58 929

Oddział Rękopisów
tel. 61 88 58 928

Oddział Starych Druków
tel. 61 88 58 928

Oddział Kartografii
tel. 61 88 58 928

Oddział Teatraliów 
tel. 61 88 58 928

Oddział Zbiorów Ikonograficznych i Audiowizualnych
tel. 61 88 58 928

Oddział Dokumentów Życia Społecznego
tel. 61 88 58 930

Oddział-Kolekcja Jerzego Pertka
tel. 61 88 58 928

Pracownia Digitalizacyjna
tel. 61 88 58 932

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego

Dział Informatyczny

Kierownik – Jarosław Fechner
tel. 61 88 58 906

Bibliotekarz Systemowy

Dagmara Dąbrowska
tel. 61 88 58 921

Archiwum Zakładowe

Dariusz Leśniewski
tel. 61 88 58 930

Przeskocz do treści