Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty (11.03.2024)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Klauzula informacyjna pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (01.03.2023)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Klauzula informacyjna pdf


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (09.02.2022)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Zakup etykiet bibliotecznych RFID – 25 tys. sztuk”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf


Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą „Organizacja Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Książki w Drodze”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Zamawiającego pod adresem https://bip.poznan.pl/public/bip/news.html?co=print&instance=1056&lang=pl&or_id=1639&id=174216


Zaproszenie do złożenia oferty (04.05.2021)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Zakup etykiet bibliotecznych RFID – 13,5 tys. sztuk”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (30.04.2021)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (26.04.2021)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Przedłużenie licencji bazowej ESET Endpoint Protection Standard – 200 stanowisk”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (26.04.2021)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek”.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 pdf

Regulamin wydatkowania środków publicznych pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (01.12.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Zakup licencji Windows Pro 10 Upgrade Molp PL Edu – 150 sztuk„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (01.12.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostawa etykiet RFID – 10 tys. sztuk„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (01.12.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Zakup dysków twardych SSD – 80 sztuk„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (01.12.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „serwis i konserwacja wind w roku 2021 w budynkach Biblioteki Raczyńskich„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Wzór umowy pdf
Klauzula informacyjna docx


Zaproszenie do złożenia oferty (03.07.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Wymiana posadzki w pomieszczeniu Rady Osiedla w filii 16 przy ulicy Muszkowskiej 1A w Poznaniu„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty pdf
Warunki zamówienia pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Inwentaryzacja pomieszczeń jpg


Zaproszenie do złożenia oferty (15.06.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Wykonanie kart czytelnika – 20.000 sztuk„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór karty pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (15.06.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Przedłużenie licencji bazowej ESET Endpoint Protection Standard – 200 stanowisk„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (15.06.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty docx
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (07.05.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostarczenie i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 3 wybranych filii Biblioteki Raczyńskich„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty – zmiana terminu pdf

Warunki zamówienia – zmiana terminu pdf

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Dokumenty dodatkowe pdf
Lista kontaktowa pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (15.04.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Projekt osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią piwnic budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19 – wykonanie dokumentacji projektowej„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Warunki zamówienia – zmiana terminów pdf

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Formularz oferty pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Wytyczne i zalecenia pdf
Dokumentacja geologiczna 7zip


Zaproszenie do złożenia oferty (31.03.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Formularz ofertowy docx


Zaproszenie do złożenia oferty (27.03.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Roboty remontowe – montaż wykładzin pvc w filii 46 przy ul.  Arciszewskiego 27„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Rzut pomieszczeń pdf
Formularz ofertowy pdf


2/2020/us Zamówienie na usługi społeczne „Usługa ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich”

Link do przetargu


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok – aktualizacja

Plan postępowań pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (26.02.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, na zadanie pod nazwą: „Usługa konserwacji urządzeń kotłowni gazowych„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Formularz ofertowy docx


Zaproszenie do złożenia oferty (19.02.2020)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Usługa monitorowania systemów sygnalizacji przeciwpożarowej„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Korekta formularza oferty oraz wydłużenie terminu składania ofert:

Korekta w formularzu oferty pdf
Poprawiony formularz oferty doc

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Warunki zamówienia pdf
Wzór umowy pdf
Załącznik nr 1a do Umowy doc
Załącznik nr 1b do Umowy doc
Załącznik nr 2 do Umowy doc
Załącznik nr 3 do Umowy doc
Formularz oferty docx


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok – aktualizacja

Plan postępowań


7/2019/pn Dostawa „Dostawa czasopism w prenumeracie rocznej na 2020 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”

Link do przetargu


Zaproszenie do złożenia oferty (18.11.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Projekt osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią piwnic budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, pl.Wolności 19 – wykonanie badań geologicznych„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Odwierty i odkrywki – mapa pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Wzór umowy pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (23.10.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Projekt osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią piwnic budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, pl.Wolności 19„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Formularz oferty pdf
Opis zamówienia pdf
Warunki zamówienia pdf
Odwierty mapa pdf
Wzór umowy pdf

Protokół z zakończenia postępowania pdf


6/2019/pn Usługi społeczne „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia” (19.08.2019)

Link do przetargu


Zaproszenie do złożenia oferty (05.08.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf
Opis zamówienia pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (02.07.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Wykonanie kart czytelnika – 20.000 sztuk

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf
Projekt karty czytelnika pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.07.2019) pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (21.06.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.06.2019) pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (21.06.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Przedłużenie licencji bazowej ESET Endpoint Security Suite – 200 stanowisk

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2019) pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (21.03.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Mycie powierzchni szklanych

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Wzór umowy pdf
Klauzula informacyjna docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (28.02.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Modernizacja centralnego ogrzewania w filii nr 15 przy ul. Fabianowo 2 – etap II – modernizacja kotłowni gazowej
Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Projekt umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Projekt 7z

Odpowiedzi na zapytania pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (5.02.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia doc
Formularz oferty doc
Projekt umowy pdf
Potwierdzenie wykonania usługi z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji doc
Zakres przeglądu i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych xls
Odpowiedzi na pytania pdf
Umowa ze zmianami pdf

Odpowiedzi na pytania 14 luty 2019 r. pdf
Załącznik nr 3 Zakres przeglądów ppoż i in. ze zmianami pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (31.01.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Przegląd kotłowni gazowych wraz z instalacją gazową i roczna usługa serwisowa w obiektach Biblioteki Raczyńskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf
Protokół z wyboru oferty pdf

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Projekt umowy pdf


Postępowanie w sprawie przeglądów okresowych (17.01.2019)

Wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych , kontrolnych pomiarów i badań, prac konserwacyjnych oraz usług elektrycznych w budynkach Biblioteki Raczyńskich oraz we wszystkich placówkach, w których Biblioteka prowadzi działalność

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty docx
Załącznik nr 2 wzór umowy pdf
Załącznik nr 2a harmonogram terminowo-wartościowy w 2019 r. xlsx
Załącznik nr 2b harmonogram terminowo-wartościowy w 2020 r. xlsx
Załącznik nr 3 – przedmiot zamówienia – zakres usług docx


Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2019 roku

Biblioteka Raczyńskich w poniższej tabeli przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2019 roku.

pdf


6/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pdf


6/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Informacja z otwarcia ofert
pdf


3/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (sygn. 3/2018/pn).
Część II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pdf


5/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części II

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Część II
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym
pdf


5/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Część I
Dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem 2 szt. routerów klasy UTM
pdf


5/2018/pn Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
pdf


3/2018/pn Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


4/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2.
pdf


4/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2.
pdf


1/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1/2018/pn dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


1/2018/pn Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr 1 2018 pn na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


1/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2018 roku

Biblioteka Raczyńskich w poniższej tabeli przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2018 roku.
pdf


4/2017/pn Unieważnienie części postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu w 9-u częściach postępowania nr 4/2017/pn o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
pdf


7/2017/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 30 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 7/2017/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


7/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 7/2017/pn na „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


6/2017/pn Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2.
pdf


7/2017/pn Odpowiedzi na zapytania 20.11.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 16.11.2017 dotyczące przetargu nr 7/2017/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


4/2017/pn SPROSTOWANIE informacji z otwarcia ofert

pdf


4/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na konserwację zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
pdf


6/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


5/2017/pn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


6/2017/pn Zmiana SIWZ związana z formularzem ofertowym

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść specyfikacji SIWZ pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy po zmianie doc


6/2017/pn Odpowiedzi na zapytania

Biblioteka Raczyńskich informuje że w dniu 06.11.2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nr 6/2017/pn na Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu.
pdf


5/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


3/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


2/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


2/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Biblioteka Raczyńskich informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nr 2/2017/pn na Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu – nr ogłoszenia w BZP 567701-N-2017.
pdf


1/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na: Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Rubież 14A/37 w Poznaniu i jego adaptacja na filię Biblioteki Raczyńskich.
pdf


1/2017/us Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020 r.”
pdf


1/2017/us Usługi społeczne „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich”

Usługi społeczne „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020”
Istotne Warunki Zamówienia pdf
Załącznik.nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pdf

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz ofertowy doc

Załącznik nr 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków  pdf

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług pdf

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf

Załącznik nr 6 do IWZ- Wykaz osób  pdf

Załącznik nr 7 do IWZ – Wzór umowy pdf

Załącznik nr 8 do IWZ – Tajemnica przedsiębiorstwa pdf

Ogłoszenie o zamówieniu w BIP Biblioteki Raczyńskich (sprawy jednostki)

Przeskocz do treści