Zbiory

Zbiory Biblioteki Raczyńskich ze względu na ich zróżnicowany charakter, przeznaczenie, sposób bibliotecznego opracowania i udostępniania podzielone zostały na trzy zespoły: księgozbiór podstawowy wraz z Wypożyczalnią, zbiory specjalne oraz księgozbiory filii. Ponadto zasób Biblioteki tworzą zbiory podległych jej placówek muzealnych.

Księgozbiór Podstawowy i Archiwum Dziecięce

Księgozbiór Podstawowy tworzą zbiory naukowe (książki oraz czasopisma XIX–XXI-wieczne), tworzone po wojnie niemal od podstaw. Składają się na księgozbiór prezencyjny i obejmują:

 • opracowania naukowe i popularnonaukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych, głównie historii, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa i ekonomii;
 • dzieła polskiej i obcej (głównie w przekładach na język polski) literatury pięknej, z uwzględnieniem dorobku poznańskiego środowiska literackiego;
 • wydawnictwa informacyjne ogólne i specjalistyczne (encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory i przewodniki, bibliografie retrospektywne i bieżące);
 • czasopisma i gazety regionalne oraz ogólnopolskie (popularne, społeczno-kulturalne i naukowe).

Archiwum Dziecięce Biblioteki Raczyńskich powstało w 1963 r. i od tego czasu nieustannie gromadzi książki i czasopisma dla dzieci. Jest to księgozbiór prezencyjny, który w zakresie wydawnictw krajowych dąży do kompletności. Na zbiory składają się: książki polskie i zagraniczne w polskich tłumaczeniach, książki-zabawki, książki obrazkowe, harmonijkowe, miniaturowe i wielkoformatowe, czasopisma (m.in. „Płomyk”, „Miś”, „Mały Przewodnik Katolicki”), komiksy i inne. Więcej o Archiwum Dziecięcym

Zbiory Księgozbioru Podstawowego oraz Archiwum Dziecięcego udostępniane są na miejscu, w Czytelni Ogólnej w gmachu głównym. Wymagają one wcześniejszego zamówienia za pomocą „elektronicznych rewersów” a w wyjątkowych sytuacjach rewersów papierowych.

Wypożyczalnia

Zbiory Wypożyczalni są udostępniane na zewnątrz i stanowią częściową replikę Księgozbioru Podstawowego. Na zbiory Wypożyczalni składają się:

 • wydawnictwa książkowe (beletrystyka, książki popularnonaukowe, poradniki, podręczniki akademickie, lektury szkolne dla klas starszych i inne),
 • książki mówione (audiobooki) na płytach CD i DVD,
 • książki w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i innych (głównie beletrystyka),
 • materiały do nauki języka polskiego dla obcokrajowców,
 • filmy i seriale na płytach DVD,
 • wydawnictwa muzyczne na płytach CD.

W Wypożyczalni znajdują się także zbiory dla osób z dysfunkcją wzroku. Czytelnicy niewidomi i niedowidzący mogą wypożyczyć książki mówione (audiobooki), książki z dużą czcionką oraz książki w alfabecie Braille’a (ok. 500 woluminów). Prowadzona jest także usługa kopiowania książek na karty pamięci CF, SD, SDHC do urządzenia CZYTAK oraz do nośników pamięci (pendrive, CD, DVD), które są własnością czytelników, z zasobów:

 • Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca,
 • Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (dawniej Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych)
 • Fundacji „KLUCZ”
 • Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

Więcej o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Zbiory specjalne

Od 1968 r. Biblioteka Raczyńskich posiada status biblioteki naukowej. Najcenniejszą – pod względem naukowym i zabytkowym – część jej zasobu stanowią zbiory specjalne, udostępniane w nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich. Składają się na nie rękopisy, teatralia, stare druki, kartografia, grafika, fotografie, nagrania video, mikrofilmy, dokumenty życia społecznego oraz marynistyczna Kolekcja Jerzego Pertka. Więcej o  Dziale Zbiorów Specjalnych


Księgozbiory filii

Biblioteka Raczyńskich to nie tylko historyczny gmach i nowoczesny budynek w sercu Poznania. Czytelnicy mają do dyspozycji 36 filii na terenie całego miasta. Są to placówki rozmieszczone we wszystkich dzielnicach. Tworzą przyjazną dla Czytelnika sieć bibliotek: dla dorosłych (9 filii), dla dzieci (9 filii) i łączonych (17 filii). Warte szczególnej uwagi są filie specjalistyczne: sztuki oraz muzyki.  We wszystkich placówkach oferujemy literaturę piękną, popularnonaukową i naukową. Zapewniamy warunki do korzystania z dzienników i czasopism. Zbiory biblioteczne zawierają też filmy na DVD oraz audiobooki. W większości placówek zapewniamy bezpłatny dostęp do internetu.


Zbiory placówek muzealnych

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Przeskocz do treści