Na jasnym tle tańczą dwie gwiazdki trzymające się za ręce. Gwiazdki są w kolorach ukraińskiej flagi, czyli niebieska i żółta.

Poznańska kultura dla Ukrainy Познанська культура для України

7-9.03. Biblioteka Raczyńskich

Poznańska kultura dla Ukrainy (7-9.03)
Познанська культура для України (7-9.03)

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Podczas trzech dni spotkań w Bibliotece Raczyńskich spróbujemy podsumować zmiany, jakie zaszły w poznańskiej i polskiej kulturze oraz porozmawiać o działaniach instytucji, artystów i animatorów, które otwarły się na ukraińskich twórców i publiczność. W programie wydarzenia panele dyskusyjne, warsztaty dla bibliotekarzy i młodzieży, koncerty, spotkanie z Oksaną Zabużko oraz, jako wydarzenie towarzyszące, dwujęzyczne czytanie dla dzieci i zwiedzanie wystawy. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
Минув рік від початку війни в Україні. Протягом трьох днів зустрічей у Бібліотеці Рачинських ми спробуємо підсумувати зміни, які відбулися в познанській та польській культурі, і поговоримо про діяльність інституцій, митців та організаторів, які відкрилися українським творчим особистостям та публіці. У програмі заходу – дискусійні панелі, майстер-класи для бібліотекарів та молоді, концерти, зустріч з Оксаною Забужко та, як супровід, двомовне читання для дітей та відвідування виставки. Ініціатива фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через гранти EOG та норвезьких фондів.

Ludzie książki w obliczu wojny – panel
Представники книжкової справи перед обличчям війни – панельна дискусія

7 marca (wtorek), godz. 10.00, Biblioteka Raczyńskich sala 1
7 березня (вівторок), о 10.00, Бібліотека Рачинських ауд.1

W rozmowie na temat działań bibliotekarzy, wydawców i innych ludzi książki wezmą udział Larysa Luhova dyrektorka Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci, Małgorzata Grupińska-Bis dyrektorka Biblioteki Wojewódzkiej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Monika Długa dyrektorka wydawnicza Wydawnictwa Poznańskiego, Agata Romaniuk pisarka, autorka m.in. „Balu u lamorożca. Polsko-ukraińskich bajek o przyjaźni” i Dariusz Kawa z Instytutu Książki. Rozmowę prowadzi Katarzyna Kamińska dyrektorka Biblioteki Raczyńskich. Panel będzie tłumaczony na język ukraiński i transmitowany na bibliotecznym FB.
У розмові про діяльність бібліотекарів, видавців та інших представників книжкової справи візьмуть участь директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова, директорка воєвудської бібліотеки та центру адміністрування культури в Познані Малгожата Групінська-Біс, директорка видавництва «Wydawnictwo Poznańskie» Моніка Длуга, письменниця, авторка «Балу у Ламорога. Польсько-українські казки про дружбу» Агата Романюк. Модераторка зустрічі – директорка бібліотеки Рачинських Катажина Камінська. Дискусія буде перекладена українською мовою та транслюватиметься на офіційній сторінці бібліотеки у Facebook.

Poznańska kultura rok po wybuchu wojny – panel
Познанська культура через рік після початку війни – панельна дискусія

7 marca(wtorek), godz. 12.00, Biblioteka Raczyńskich sala 1
7 березня (вівторок), о 12.00, Бібліотека Рачинських зала 1

O kulturze otwierającej się na działania ukraińskich artystów i poszerzeniu ofert dla ukraińskiej publiczności opowiedzą Zofia Starikiewicz zastępczyni dyrektorki Centrum Kultury Zamek, Andrzej Hamerski zastępca dyrektora Teatru Muzycznego, Tomasz Łęcki dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Ryszard Kupidura ze stowarzyszenia Ukraińska Wiosna, Przemek Prasnowski z Baraku Kultury, Daga Gregorowicz z zespołu Dagadana , rozmową poprowadzi Marcin Kostaszuk dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznań. Panel będzie tłumaczony na język ukraiński i transmitowany na bibliotecznym FB.


Про культуру, яка відкривається для діяльності українських митців та розширення пропозицій для українського глядача говоритимуть: заступниця директора КЦ Замок Зофія Старікевич, заступник директора Музичного театру Анджей Гамерський, директор Національного музею в Познані Томаш Ленцкі, засновник фестивалю «Українська Весна» Ришард Купідура, представник Палацу культури Пшемек Прасновський, учасниця гурту Dagadana Дага Грегорович, модерує дискусію Марцін Косташук, директор управління культури Познанської міської ради. Дискусія буде перекладена українською мовою та транслюватиметься на офіційній сторінці бібліотеки у Facebook.

Spotkanie z Oksaną Zabużko
Зустріч з Оксаною Забужко

7 marca (wtorek), godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich sala 1
7 березня (вівторок), о 18.00, Бібліотека Рачинських зала1

Co ocala literatura? Między innymi o tym porozmawiamy z Oksaną Zabużko, jedną z najważniejszych współczesnych ukraińskich pisarek. Zabużko jest autorką ponad dwudziestu książek (poezja, proza, eseistyka, filozofia), laureatką wielu nagród krajowych i zagranicznych. W Polsce ukazały się m.in. powieść „Badania terenowe nad ukraińskim seksem” (2003) i „Muzeum porzuconych sekretów” , zbiór opowiadań „Siostro, siostro” , wywiad rzeka „Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską” (2013), zbiór esejów „Planeta Piołun”. Rozmowę poprowadzi Ryszard Kupidura.

Що рятує література? Серед іншого, про це ми поговоримо з Оксаною Забужко, однією з найвизначніших сучасних українських письменниць. Забужко є авторкою понад двадцяти книг (поезії, прози, есеїстики, філософії), лауреатом багатьох національних та міжнародних премій. Зокрема, у Польщі були видані романи «Польові дослідження українського сексу» (2003) та «Музей покинутих секретів», збірка оповідань «Сестро, сестро», низка інтерв’ю «Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською» (2013), збірка есеїв «Планета полин» . Модерує Ришард Купідура.

Koncert Kołomyja
Концерт «Коломия»

8 marca (środa) godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich sala 1
8 березня (середа) о 18.00, Бібліотека Рачинських зала1

Kołomyja. Tytuł koncertu nawiązuje do żywiołowego tańca, ale także ukraińskiej pieśni lirycznej. W programie pojawią się polskie, ukraińskie, jak i bałkańskie melodie, stanowiące podróż do korzeni słowiańsko-bałkańskiej muzyki ludowej. „Kołomyja” to wspólny projekt Oksany Hamerskiej oraz pianisty i aranżera Jacka Skowrońskiego, na scenie wystąpią też Michał Gajda – akordeon, Marcin Chenczke – kontrabas, Andrzej Mazurek – perkusja.
Коломия. Назва концерту відсилає до жвавого танцю, а також до української ліричної пісні. У програмі прозвучать польські, українські та балканські мелодії, які є подорожжю до витоків слов’яно-балканської народної музики. «Коломия» – спільний проект Оксани Гамерської та піаніста й аранжувальника Яцека Сковронського, на сцені також виступатиме Міхал Гайда – акордеон, Марчін Ченцке – контрабас, Анджей Мазурек – ударні.

Koncert pieśni polskich i ukraińskich
Концерт польської та української пісні

9 marca (czwartek), godz. 18.00 Biblioteka Raczyńskich, Filia Sztuki sala 5
9 березня (четвер), о 18.00 Бібліотека Рачинських, відділ мистецтв зала 5

Podczas koncertu zabrzmią pieśni Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina, a także pieśni kompozytorów ukraińskich m.in. Konstantyna Dankewycza i twórcy ukraińskiej opery narodowej Mikoły Łysenki. W polskich pieśniach kompozytorzy sięgali m.in. po poezję Mickiewicza i Kraszewskiego, w ukraińskich- po wiersze Szewczenki. Wystąpią soliści Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki: Galina Kuklina, Jaromir Trafankowski oraz Iryna Ushanova-Rudko, która zaśpiewa w ramach programu wsparcia dla artystów z Ukrainy: Opera helps U. Akompaniować będzie Olena Skrok.
У концерті прозвучать пісні Станіслава Монюшка та Фридерика Шопена, а також пісні українських композиторів, Костянтина Данькевича та творця української національної опери Миколи Лисенка. У польських піснях композитори звертаються до поезій Міцкевича та Крашевського, українських – до віршів Шевченка. Виступатимуть солісти Великого театру ім. Станіслава Монюшки: Галина Кукліна, Яромир Трафанковський та Ірина Ушанова-Рудко, які співатимуть у рамках програми підтримки артистів з України Opera helps U. Акомпануватиме Олена Скрок.

Wydarzenia towarzyszące
Супутні заходи

Rodzinne czytanie z asz.teatrem. „Bal u lamorożca. Polsko-ukraińskie bajki o przyjaźni” i warsztaty z Agatą Romaniuk
Сімейне читання з «Ash.theatrem». «Бал у Ламорога. Польсько-українські казки про дружбу» та майстер-класи з Агатою Романюк

4 marca (sobota), godz. 12.00 Biblioteka dla dzieci, Al. Marcinkowskiego 23
4 березня (субота), о 12.00 Бібліотека для дітей, Ал. Marcinkowskiego 23

W mieszkaniu przy Wroniej 3 w Gdańsku dzieją się różne rzeczy. Marchewki bronią grządek przed atakiem rzodkiewek, za szafą w mieszkaniu nr 9 mieszka ugabugalan, a lamorożec urządza bal. Fragmenty książki, która powstała z myślą o ukraińskich i polskich dzieciach, mierzących się z sytuacją wojny przeczytają po polsku i ukraińsku aktorzy asz.teatru. Po czytaniu zapraszamy na plastyczne warsztaty z autorką książki Agatą Romaniuk. Wydarzenie towarzyszące spotkaniom Poznańska kultura dla Ukrainy.
Різні речі відбуваються в квартирі на вул. Wronia 3 у Гданську. Морква захищає городи від редиски, угабугалан живе за шафою у квартирі № 9, а ламорог організовує бал. Фрагменти книжки, створеної для українських та польських дітей, які опинились у ситуації війни, читатимуть польською та українською мовами актори «Asz.teatru». Після прочитання запрошуємо на мистецькі майстер-класи з авторкою книги Агатою Романюк. Зустріч проводить організація «Познанська культура для України».

9 marca godz. 13.15 Muzeum Narodowe w Poznaniu
9 березня о 13.15 Національний музей у Познані

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki” w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Oprowadzanie w języku polskim.
Zbiórka w Muzeum przy kasie biletowej.
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy zapisy@bracz.edu.pl


Екскурсія виставкою «Іду у світ і залишаюся. Картини Яцека Мальчевського з Львівської національної галереї мистецтв» у Національному музеї в Познані.
Екскурсія польською мовою.
Місце зустрічі в Національному музеї біля каси.
Вхід вільний за попередньою реєстрацією: zapisy@bracz.edu.pl

Przeskocz do treści