Dotacja na modernizację gmachu i digitalizację zbiorów

Biblioteka Raczyńskich otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na projekt zgłoszony w drugim naborze do konkursu w ramach priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Na realizację zadania „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych”  Biblioteka otrzyma ponad 14 milionów złotych. W ramach projektu zmodernizowany będzie historyczny gmach Biblioteki Raczyńskich, któremu przywrócona zostanie  pierwotna funkcja biblioteczna. W pomieszczeniach na I piętrze  ponownie pojawią się książki. W zmodernizowanych wnętrzach znajdą się też przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu to nie tylko modernizacja gmachu i stworzenie lepszych warunków dla czytelników, ale i konserwacja cennych zbiorów oraz szerokie ich udostępnianie, które bez zewnętrznego dofinansowania  nie byłoby możliwe w takiej skali. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą destrukcją atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich. Wśród nich znalazł się pierwszy nowożytny atlas świata Theatrum orbis terrarum flamandzkiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa, zawierający zestaw map pogrupowanych regionami (wyd. Antwerpia 1595). Konserwacji będzie także poddany najcenniejszy w zbiorach Biblioteki Raczyńskich monumentalny Atlas, zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map przedstawiających cały znany ówcześnie świat, stanowi unikat w skali krajowej.

Przeskocz do treści