I międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Wojna i książka”

Termin zgłaszania referatów: 15 marca 2019 

Serdecznie zapraszam do zgłaszania referatów oraz udziału w I międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji z cyklu „Wojna i książka” pt. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze. Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do organizacji pierwszej konferencji z planowanego cyklu, której tematyka dotyczyć będzie bibliotek, księgozbiorów, wydawnictw i twórców oraz kultury w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.
Na konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np. potopu szwedzkiego) i czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Podczas konferencji poruszona zostanie również problematyka ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.
Termin zgłaszania referatów – 15 marca 2019 r.

Język konferencji: polski i angielski
Organizatorzy: Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.wojnaiksiazka.pl/

 

Przeskocz do treści