Prezentacja katalogu rękopisów ze spuścizną literacką Mariana Grześczaka

9 kwietnia (wtorek), godz. 18.00.

Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14

Marian Grześczak był pisarzem, krytykiem literackim, tłumaczem i publicystą; autorem  poezji, książek dla dzieci, słuchowisk  i utworów scenicznych. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie pisarska spuścizna poety w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, złożona z niezliczonych rękopisów literackich, dzienników  i bogatej korespondencji. Prelekcję: Stan czynny poezji. O „wierszach nadsłownych” Mariana Grześczaka,  wygłosi prof. Piotr Bogalecki. Spotkanie wokół Katalogu rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, t. 5: Spuścizna literacka Mariana Grześczaka (Poznań 2018).

Przeskocz do treści