Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)

do 30 września 2019

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84

Wystawa prezentuje sylwetkę prezydenta Cyryla Ratajskiego z perspektywy jego olbrzymich zasług dla miasta, ponieważ, jak powiedział architekt miejski Poznania Władysław Czarnecki: cokolwiek działo się w mieście – tam zawsze był Ratajski, albo działała jego inicjatywa. Celem wystawy jest ukazanie roli jaką w rozwoju Poznania odegrał Cyryl Ratajski, przypomnienie wydarzeń takich jak Powszechna Wystawa Krajowa, ukazanie prezydenta jako mecenasa kultury oraz zwrócenie uwagi na działalność Ratajskiego w pierwszych dniach września 1939 r. Wystawa prezentowana jest w kamienicy, która od 1920 r. należała do Cyryla Ratajskiego i która jest też świadectwem ofiarności włodarza Poznania na rzecz miasta: prezydent ufundował w 1927 r.  statuetkę przedstawiającą Jana Baptystę Quadro – wcześniejszego właściciela budynku, która umieszczona została w narożniku kamienicy.

Cyryl Ratajski marzył o przekształceniu Poznania z byłego miasta garnizonowego w ośrodek europejskiego formatu, w drugą stolicę. W tym celu wspierał wiele instytucji kultury, jak nowo powstały Uniwersytet Poznański czy Biblioteka Raczyńskich, inicjował ich powstanie, a także dążył do upiększenia terenów miejskich. Obejmując urząd prezydenta w dniu 26 kwietnia 1922 r. Ratajski powiedział: Przywiodła mnie na to miejsce miłość miasta, w którym się wychowałem. (…) Obejmując urząd prezydenta pragnę oddać życie moje miastu w zupełności. Nie mam innych ambicji ponad tę jedną, aby pozostawić dobrą u potomnych pamięć. Jedno wiem tylko: gdy pierwszy prezydent miasta był z konieczności jego żywicielem, drugi musi być jego budowniczym.

Wystawa ma charakter przekrojowy i kładzie nacisk na wybrane fragmenty biografii prezydenta, takie jak: rozwój Poznania w latach jego prezydentury (1922-1934), rolę Ratajskiego jako jednego z współtwórców Targów Poznańskich i inicjatora odbywających się w Poznaniu wystaw, organizację Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r., a także działalność Cyryla Ratajskiego w pierwszych dniach wojny oraz jako pierwszego Delegata Rządu na Kraj. Wystawę wzbogacają eksponaty wypożyczone m.in z: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Biblioteki Uniwersyteckiej, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego FINA, ze zbiorów dr. Andrzeja Zarzyckiego oraz ze zbiorów prywatnych.

Na wystawie zaprezentowano pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie, przemówienia Cyryla Ratajskiego oraz pamiątki (przewodniki, pocztówki, ulotki, medale i in.) towarzyszące Powszechnej Wystawie Krajowej. Zobaczyć można m.in.: świadectwo Cyryla Ratajskiego z Gimnazjum im. Marii Magdaleny, jego zielnik z czasów szkolnych, wizytówkę gen. Władysława Sikorskiego z życzeniami dla Cyryla Ratajskiego na 1937 r., korespondencję z Ignacym Janem Paderewskim, ostatni list Cyryla do żony Stanisławy, kopertę z adresem Cyryla Ratajskiego, kubek prezydenta z czasów pobytu w obozie przesiedleńczym na Głównej w Poznaniu oraz jego kieliszek na leki. Zobaczyć można również wybór relacji prasowych donoszących o wydarzenia z życia Ratajskiego, np. o nominacji na ministra spraw wewnętrznych, plakaty reklamowe Powszechnej Wystawy Krajowej oraz filmy dokumentalne: PeWuKa – obrazki z wielkiej wystawy oraz film dokumentujący otwarcie Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w 1930 r.

Wybrane eksponaty:

Kurator wystawy: Maria Niestrawska
Opracowanie plastyczne: Sławomir Pacholczyk

 

Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny, który będzie rozwijał poszczególne wątki biografii włodarza miasta. Zaplanowaliśmy oprowadzania kuratorskie po wystawie, cykl wykładów, m.in. o tematyce architektonicznej i przedstawiający Cyryla Ratajskiego jako mecenasa kultury oraz spacery z przewodnikiem po mieście, podczas których podziwiać będziemy piękno modernistycznej architektury a także przekonamy się, ile Poznań zawdzięcza prezydentowi Ratajskiemu. O szczegółach będziemy informować na stronie www Biblioteki.

Wernisaż wystawy oraz wykład dr. Andrzeja Zarzyckiego Cyryl Ratajski – twórca Polskiego Państwa Podziemnego

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

 

Wystawa została objęta patronatem medialnym TVP 3 Poznań, Radia Poznań, Głosu Wielkopolskiego oraz IKS-a.

Przeskocz do treści