książkomat, czyli rodzaj szafy z możliwością odbierania książek ukrytych w jej szufladach

Sztuczna inteligencja w służbie książki

Biblioteka Raczyńskich rozpoczyna konsultacje z radami osiedli, których celem jest wybranie najlepszych lokalizacji dla tworzonej obecnie sieci książkomatów. Książkomaty, inaczej niż w innych miastach Polski, nie mają działać przy  filiach, ale stanąć w miejscach, których mieszkańcy mają najsłabszy dostęp do placówek bibliotecznych. 

Wykorzystanie sieci książkomatów jest elementem  projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki” finansowanego z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Celem projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce m.in.  poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji  i wymiany dobrych praktyk z partnerem z Norwegii.

W ramach projektu zaplanowano także wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek publicznych i innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury, poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych.  Kolejnym elementem projektu będzie stworzenie systemu rekomendacji literackich dla czytelników (system będzie wykorzystywać m.in. informacje o wypożyczanych i czytanych książkach). 

W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie festiwalu Ludzie książki. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoli, podczas wydarzenia zorganizowane zostaną spotkania autorskie, panele i warsztaty, podczas których Czytelnicy będą mieli okazję lepiej poznać pracę ludzi związanych z książką- pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców i krytyków literackich.

Całkowity koszt projektu to: 1 993 157,96 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków MF EOG 2014 – 2021 to 1 694 184,26PLN

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. fundusze norweskie i EOG) to bezzwrotna forma pomocy przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w zamian za dostęp do wspólnego rynku UE. Z pomocy korzysta 15 państw Unii Europejskiej, tj. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Portugalia, Grecja, Słowenia, Chorwacja, Malta i Cypr.

Przeskocz do treści