Wystawy w Bibliotece Raczyńskich

Kanon lektur nieczytanych
Choć wakacje to zwykle czas wolny od skojarzeń ze szkołą, zapraszamy na wystawę „Kanon lektur nieczytanych”. Ekspozycja, do pracy nad którą zaprosiliśmy poznańskich uczniów, ma na celu pokazać najbardziej nielubiane lektury szkolne i być może nieco zmienić nasze podejście do nich. Bo przecież fakt, że nie przepadamy za jakimś bohaterem lub autorem nie sprawia, że nie możemy uczynić go bohaterem mema albo wpisu w mediach społecznościowych. Mamy nadzieję, że odwiedzający spojrzą życzliwszym okiem na autorów, których biografie kryją wiele tajemnic i docenią lektury, oswojone kreatywnym podejściem młodych czytelników.

Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Galeria Atanazego
Wystawa czynna od 19 lipca do 30 września 2019

Jerzy Pertek – „morski Sienkiewicz”
Wystawa przypominająca postać i twórczość jednego z najważniejszych polskich pisarzy-marynistów, Jerzego Pertka (1920-1989). Pertek napisał ponad 2 tysiące artykułów oraz 60 książek. Współpracował z wieloma czasopismami oraz redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, w którym opublikował kilkadziesiąt życiorysów ludzi morza. Najwięcej publikacji poświęcił historii polskiej marynarki w czasach II wojny światowej, do najbardziej znanych należą: „Wielkie dni małej floty”, „Druga mała flota” i „Pod obcymi banderami”.

Po śmierci pisarza rodzina przekazała spuściznę Bibliotece Raczyńskich. Kolekcja zbierana przez Jerzego Pertka od wczesnej młodości liczy ok. 3800 książek i 870 woluminów specjalistycznych czasopism morskich. Najciekawszą część spuścizny stanowi korespondencja pisarza oraz kilka tysięcy fotografii, przedstawiających ludzi morza i okręty Polskiej Marynarki Wojennej w okresie II wojny światowej. 8 lipca przypada 30. rocznica śmierci Jerzego Pertka.

Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, hol
Wystawa czynna do 30 września 2019

Rytmy wielkopolskiej przyrody
„Magia porannych mgieł, nieziemski zapach poranka i wszechobecna cisza towarzysząca wschodzącemu słońcu sprawiają, że porzucam domowe pielesze i uwieczniam efemeryczne chwile tego świata w towarzystwie aparatu fotograficznego”. Tak o swojej pasji fotograficznej opowiada Maciej Lelonkiewicz, który został wybrany Fotografem Roku 2019 Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. W Herbaciarni prezentujemy zdjęcia przedstawiające krajobrazy, faunę i florę Wielkopolski.

Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, hol
Wystawa czynna do 30 września 2019

Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)
Wystawa ma charakter przekrojowy i kładzie nacisk na wybrane fragmenty biografii prezydenta: rozwój Poznania w latach jego prezydentury (1922-1934), rolę Ratajskiego jako jednego z współtwórców Targów Poznańskich i inicjatora odbywających się w Poznaniu wystaw. Przypomina czas organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r., a także działalność Cyryla Ratajskiego w pierwszych dniach września 1939 r. oraz jako pierwszego Delegata Rządu na Kraj.

Na wystawie zaprezentowano mi.in. pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie oraz pamiątki (przewodniki, pocztówki, ulotki, medale i in.) towarzyszące Powszechnej Wystawie Krajowej. Zobaczyć można również wybór relacji prasowych donoszących o wydarzenia z życia Ratajskiego, plakaty reklamowe Powszechnej Wystawy Krajowej oraz filmy dokumentalne: PeWuKa – obrazki z wielkiej wystawy oraz film dokumentujący otwarcie Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w 1930 r. w Poznaniu.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84
Wystawa czynna do 30 września 2019

Kraszewski dla sprawy Polskiej
Kraszewski, zwany również „wielkim nauczycielem historii”, był m.in. autorem około stu powieści historycznych, publicystą i pierwszym autorem opisującym powstanie styczniowe. Za swoje działania był aresztowany przez carat, a później za współpracę z wywiadem francuskim został osadzony przez władze pruskie w twierdzy w Magdeburgu. Wystawa prezentuje zaangażowanie pisarza w działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14
Wystawa czynna do 31 grudnia 2019

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny
Wystawę zorganizowano 16 lutego 1984 r. w autentycznym mieszkaniu Kazimiery Iłłakowiczówny. Poza informacjami na temat fascynującego życiorysu autorki oraz jej działalności pisarskiej – poetyckiej i przekładowej, znajdują się tam przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu zwiedzający mogą odbyć podróż w czasie i poczuć się tak, jakby przyszli w gościnę do poetki, która niedawno opuściła to miejsce. Osobiste pamiątki po Ille oraz nagrody dają jej pełny obraz jako artystki i człowieka.

Zwiedzanie indywidualne w ostatnią środę miesiąca o godz. 16.00
Zapisy: tel. 61 852 89 71/72, e-mail: illa@bracz.edu.pl
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8

Przeskocz do treści