Short Waves Festival 2022

Biblioteka Raczyńskich 15-19.06.2022, Galeria Atanazego

6 czerwcowych dni to 100 wydarzeń w 20 lokalizacjach przestrzeni miejskiej Poznania i blisko 300 filmów, w tym 89 konkursowych (5 konkursów: Konkurs Międzynarodowy, Konkurs Polski, Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych, Konkurs Urban View o architekturze, designie, miastach i ich mieszkańcach i Dances with Camera o tańcu, ruchu i ekspresji ciała zaklętych w oku kamery). W programie także rozrywkowe pasma tematyczne, takie jak Horror, Musical czy Queer Shorts; segment fokusowy prezentujący w tym roku m.in kinematografię Rumunii czy przegląd shortów nominowanych do prestiżowych nagród filmowych (BAFTA, Oscary, Europejskie Nagrody Filmowe); zupełnie nowa sekcja Long Story Short, czyli pokazy filmów pełnometrażowych i mniej znanych krótkich metraży wielkich reżyserów, m.in. Pedro Almodóvara i Mike Mills’a; wydarzenia audiowizualne, muzyczne i wyjście poza salę kinową – seanse plenerowe, w klubach, galeriach czy prywatnych ogrodach Poznaniaków pod hasłem Random Garden Cinema. Pokazy Random Garden Cinema to autorski cykl pokazów Short Waves Festival. Lokalizacja jest trzymana w sekrecie do samego końca, a pokazy okraszone niezwykłą atmosferą intymnego garden party z zestawem filmów, przekąskami i specjalnie przygotowaną oprawą wizualną.

The 6 June days of 100 events in 20 locations of Poznań’s urban space and nearly 300 films, including 89 competition ones (5 competitions: the International Competition, the Polish Competition, the Polish Experimental Film Competition, the Urban View Competition on architecture, design, cities and their inhabitants and Dances with Camera about dance, movement and body expression enchanted in the eye of the camera). The program also includes entertaining thematic lines, such as Horror, Musical or Queer Shorts; this year focus segment presenting, among others, Romanian cinematography or a review of short films nominated for prestigious film awards (BAFTA, Oscars, European Film Awards); a completely new section, Long Story Short, i.e. screenings of feature films and less known short films by great directors, incl. Pedro Almodóvar and Mike Mills; audiovisual and music events and open-air screenings, in clubs, galleries or private gardens of Poznań residents under the banner of Random Garden Cinema. Random Garden Cinema shows is an original series of Short Waves Festival shows. The location is kept secret until the very end, and the shows are embellished with the extraordinary atmosphere of an intimate garden party with a set of movies, snacks and a specially prepared visual setting.

SWF dla Dzieci: Kino i Zabawa / SWF for Kids: Cinema & Fun

W tym roku Short Waves Festival buduje również przestrzeń pozakinową przygotowana z myślą o rodzinach z dziećmi. Wydarzenia współorganizowane jest z Border Crossing – Children’s Film Festival – niezwykłą inicjatywą Bianci Lucas i Weroniki Jurkiewicz, powstały z myślą o dzieciach i rodzinach oczekujących na granicy polsko-ukraińskiej. Ich ideą jest wiara, że “w świetle traumatycznych przeżyć kino może stać się dla dzieci małą oazą spokoju i radości, a dla matek i ojców chwilą wytchnienia, światłem na końcu tunelu.”

Zapraszamy więc wszystkich rodziców z dziećmi – z Polski, Ukrainy, z jakiekolwiek kraju, miasta czy miejsca na świecie, by nie tylko zapoznać swoje pociechy z krótkimi animacjami, ale także miło spędzić czas przy dobrym kinie, zabawie z najmłodszymi widzami, czy rozmowie z innymi uczestnikami wydarzeń. Podczas trzygodzinnych spotkań pokazywane będą dwa zestawy filmowe z otwartą strefą do pląsów, wygłupów i relaksu.

This year, Short Waves Festival is also building a space that goes beyond cinema and is dedicated to families with children. The events are organized in collaboration with Border Crossing – Children’s Film Festival – an extraordinary initiative by Bianca Lucas and Weronika Jurkiewicz, created with children and families waiting on the Polish-Ukrainian border in mind. Their idea is the belief that ‘in light of traumatic experiences, cinema may become a little oasis of peace and joy, and a short break for mothers and fathers, a light at the end of the tunnel.’

We invite all parents with children – from Poland, Ukraine, any country, town or place in the world, not only to introduce their kids to short animations, but also to have a nice time watching good cinema, playing with the youngest viewers, and talking to other participants. During the three-hour meetings we are going to show two film sets with an open zone for dancing, antics and relaxation

Цього року Short Waves Festival також будує простір, який виходить за рамки кіно та присвячений сім’ям з дітьми. Заходи організовані у співпраці з Border Crossing – Children’s Film Festival – надзвичайною ініціативою Б’янки Лукас та Вероніки Юркевич, створеної для дітей та сімей, які чекають на польсько-українському кордоні. Їхня ідея полягає у вірі в те, що «у світлі травматичних переживань кіно може стати маленьким оазисом спокою та радості, а також короткою перервою для матерів і батьків, світлом в кінці тунелю».

Запрошуємо всіх батьків з дітьми – з Польщі, України, будь-якої країни, міста чи місця світу, щоб не тільки познайомити своїх малюків з короткими анімаціями, а й приємно провести час, подивившись гарне кіно, погравши з найменшими глядачами та спілкування з іншими учасниками. Під час тригодинних зустрічей ми покажемо дві знімальні майданчики з відкритою зоною для танців, витівок та відпочинку.

Program I:

 1. Królewicz / Poland / 2014 / Animation / 4’

Directors: Monika Kuczyniecka, Igor Jerz

 1. Buźka i Dzióbek jedziemy na narty / Poland / 2017 / Animation / 5’

Director: Maciej Pestka

 1. Bobaski i Miś Dzień i Noc / Poland / 2021 / Animation / 4’

Directors: Marek Skrobecki, Maciej Pestka 

 1. Mała Czarodziejka / Poland / 2021 / Animation / 4’

Director: Aksinnia Semyanikhina 

 1. Buźka i Dzióbek Wielkie Sprzątanie / Poland / 2021 / 5’

Director: Maciej Pestka

 1. Bobaski i Miś Dziura / Poland / 2020 / Animation / 4’

Directors: Marek Skrobecki, Maja Garmulewicz

 1. Buźka i Dzióbek Buźka Robi Zdjęcia / Poland / 2017 / Animation / 5’

Director: Maciej Pestka

 1. Zima / Poland / 2018 / Animation / 3’

Directors: Monika Kuczyniecka, Agata Świętoń 

Program II: 

 1. Świetlik / Latvia / 2003 / Animation / 12’

          Director: Dace Riduze

 1. Kuap / Switzerland / 2018 / Animation / 8’

          Director: Nils Hedinger 

 1. Słoń i rower / France / 2014 / Animation / 9’

          Director: Olesya Shchukina 

 1. Zgubione i znalezione / Australia / 2018 / Animation / 8’

          Director: Andrew Goldsmith, Bradley Slabe 

 1. Ostatni dzień jesieni / Switzerland, Belgium, France / 2019 / Animation / 8’

          Director: Marjolaine Perreten

Program III:

 1. Strzeż się wilka! / France / 2020 / Animation / 1’

          Directors: Nikolai Bianca-Levren, Julie Rembowil

 1. Most / Ukraine / 2021 / Animation / 4’

          Director: Klim Klimchuk

 1. Polećmy / Latvia / 1994 /Animation / 6’

          Director: Nils Skapans

 1. Mały ptaszek i pszczoły / Germany / 2017 / Animation / 4’

          Director: Lena Von Doren 

 1. Nici / Slovenia / 2018 / Animation / 3’

          Director: ZVVIKS

 1. Parasol / Germany / 2019 / Animation / 3’

          Director: Marcus Klempken

 1. Jasne gwiazdy / Spain, China / 2019 / Animation / 8’

          Director: Mercedes Marro, Leno Miao

 1. Pangolin i jeż / United Kingdom / 2017 / Animation / 5’

          Director: Paolo Rousseau

 1. Dodu, chłopiec z kartonu / Portugal / 2011 / Animation / 5’

          Director: Jose Miguel Ribeiro

 1. Duet / USA / Animation / 5’

          Director: Sydney Gale

Program IV:

 1. Upał / United Kingdom / 2019 / Animation / 7’

          Director: Fokion Xenos 

 1. Królik i jeleń / Hungary / 2013 / Animation / 16’

          Director: Péter Vácz

 1. Pan Nadęty / France / 2019 / Animation / 2’

          Director: Baptiste Tassin

 1. Przebudzenie / Czech Republic / 2017 / Animation / 9’

          Director: Filip Diviak

 1. Wróżki na wzgórzu Buda / Hungary / 2018 / Animation / 1’

          Director: Eszter Molnár

 1. Atelier / France / 2019 / Animation / 4’

          Director: Bianca Mansani 

 1. Coś / Germany / 2015 / Animation / 7’

          Director: Elena Walf

Program V:

 1. Leśna piosenka / Ukraine / 2019 / Animation / 4’
  Director: Andrey Naumenko
 2. Szczęśliwa koza i pech / Lithuania / 2017 / Animation / 16’

Director: Ilja Bereznickas

 1. Plama / the Netherlands / 2019 /Animation / 1’

Director: Arno de Grijs

 1. Tajniaki / Mexico / 2021 / Animation / 3’

Director: Frida Moran

 1. Mały ptaszek i liść / Germany / 2012 / Animation / 4’

Director: Lena von Döhren

 1. Klatka dla ptaków / Latvia / 1996 / Animation / 5’

Director: Jānis Cimmermanis

 1. Ryś w mieście / France / 2019 / Animation / 7’

Director: Nina Bisyarina

 1. TiTaTo / Lithuania / 2017 / Animation / 3’

Director: Antanas Skucas

 1. Cicho-sza, niedźwiadku / Latvia / Animation / 4’

Director: Māra Liniņa

Program VI:

 1. Kot i Ptak / Germany / 2021 / Animation / 8’

Director: Franka Sachse 

 1. Za brodą / Germany / 2018 / Animation / 5’

Directors: Marc Angele, Noel Winzen

 1. Rozmarzona owca / Colombia / 2019 / Animation / 8’

Director: Lulú Vieira

 1. o28 / France / 2020 / Animation / 5’

Directors: Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin   Merle, Fabien Meyran

 1. Marmolada / Bulgaria / 2020 / Animation / 5’

Director: Radostina Neykova

 1. Cat Lake City / Germany / 2019 / Animation / 7’

Director: Antje Heyn

 1. Tygrys bez pasków / France, Switzerland / 2018 / Animation / 9’

Director: Robin Morales

Pokazy / Screenings:

Biblioteka Raczyńskich | 15.06.2022 | 13:00 – 16:00

Biblioteka Raczyńskich | 17.06.2022 | 13:00 – 16:00

Biblioteka Raczyńskich | 18.06.2022 | 13:00 – 16:00

Przeskocz do treści