Spotkanie wokół książki „1989. Jesień Narodów”.

27 czerwca godz. 18.00, sala 1

” W 1989 roku na oczach zdumionego świata zawalił się system komunistyczny. Od rozpoczęcia rokowań Okrągłego Stołu w Polsce w lutym, aż po rozstrzelanie Eleny i Nicolae Ceauşescu w grudniu – Europa Środkowa i Wschodnia przeszła przez burzliwy, choć wyjątkowo mało krwawy proces wyzwalania się spod reżimu komunistycznego (totalitarnego). Dziś, ponad 30 lat po tamtych wydarzeniach, wydaje się, iż perspektywa jest wystarczająco odległa, by bez emocji prowadzić badania porównawcze.” Piszą wydawcy o publikacji Adama Burakowskiego, Aleksandra Gubrynowicza i Pawła Ukielskiego.

Gośćmi spotkania będą Aleksander Gubrynowicz i Paweł Ukielski, rozmowę poprowadzi Anna Gruszecka.

Przeskocz do treści