Na jasnym tle widać okładki dwóch książek autorki, na których widnieją dwa duże połkola, jedno w kolorze czerwonym, drugie niebisko-żółtym.

Poznańska kultura dla Ukrainy. Spotkanie z Oksaną Zabużko

Познанська культура для України. Зустріч з Оксаною Забужко

7 marca 2023 ( wtorek), godz. 18.00
7 березня (вівторок), o 18.00

Biblioteka Raczyńskich sala 1
Бібліотека Рачинських зала1

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Podczas trzech dni spotkań w Bibliotece Raczyńskich spróbujemy  podsumować  zmiany, jakie zaszły w poznańskiej i polskiej kulturze oraz porozmawiać o działaniach instytucji, artystów i animatorów, które otwarły się na ukraińskich twórców i publiczność. W programie wydarzenia panele dyskusyjne, warsztaty dla bibliotekarzy i młodzieży, koncerty, spotkanie z Oksaną Zabużko oraz, jako wydarzenie towarzyszące,  dwujęzyczne czytanie dla dzieci i zwiedzanie wystawy.  Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 

Минув рік від початку війни в Україні. Протягом трьох днів зустрічей у Бібліотеці Рачинських ми спробуємо підсумувати зміни, які відбулися в познанській та польській культурі, і поговоримо про діяльність інституцій, митців та організаторів, які відкрилися українським творчим особистостям та публіці. У програмі заходу – дискусійні панелі, майстер-класи для бібліотекарів та молоді, концерти, зустріч з Оксаною Забужко та, як супровід, двомовне читання для дітей та відвідування виставки. Ініціатива фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через гранти EOG та норвезьких фондів.

Spotkanie z Oksaną Zabużko
Зустріч з Оксаною Забужко

Co ocala literatura? Między innymi o tym porozmawiamy z Oksaną Zabużko,  jedną z najważniejszych współczesnych ukraińskich pisarek. Zabużko  jest autorką ponad dwudziestu książek (poezja, proza, eseistyka, filozofia), laureatką wielu nagród krajowych i zagranicznych. W Polsce ukazały się m.in.  powieść „Badania terenowe nad ukraińskim seksem” (2003) i „Muzeum porzuconych sekretów” , zbiór opowiadań „Siostro, siostro” , wywiad rzeka „Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską” (2013), zbiór esejów „Planeta Piołun”. Rozmowę poprowadzi Ryszard Kupidura.  

Що рятує література? Серед іншого, про це ми поговоримо з Оксаною Забужко, однією з найвизначніших сучасних українських письменниць. Забужко є авторкою понад двадцяти книг (поезії, прози, есеїстики, філософії), лауреатом багатьох національних та міжнародних премій. Зокрема, у Польщі були видані романи «Польові дослідження українського сексу» (2003) та «Музей покинутих секретів», збірка оповідань «Сестро, сестро», низка інтерв’ю «Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською» (2013), збірка есеїв «Планета полин» . Модерує Ришард Купідура.

Przeskocz do treści